Anglický jazyk B2/konverzace s rodilým mluvčím

Syllabus

Registration ended

Probíhá: LS 2022/2023 | Wednesday: 12:30-14:00, P003 Price: 1 800,00 CZK (Increased price 2 700,00 CZK) (Reduced price 1 100,00 CZK)

Annotation

Cílem kurzu je dále rozvíjet jazykové dovednosti a sebevědomí při komunikaci v angličtině na úrovni B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností a postupný vývoj všech aspektů jazyka vzhledem k potřebám studentů. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v běžných situacích.

Teaching aids

Books: English vocabulary in use. Upper intermediate. McCarthy and O Dell. Cambridge.

Další informace

 • Supervisor: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
 • Lecturer: Mgr. Christopher Muffett
 • Duration in hours: 28 lesson hours
 • Number of lessons: 14
 • Form of study: Full-time
 • Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Venue: Liberec, Budova P

Structure

2. semestr:

 1. týden: The advantages and disadvantages of being me.
 2. týden: The generation gap can never be bridged.
 3. týden: Those that can do, those that cannot teach.
 4. týden: Men are from Mars, women are from Venus.
 5. týden: James Bond.
 6. týden: Christmas adverts.
 7. týden: The advantages and disadvantages of the legalization of drugs.
 8. týden: When in Rome, do as the Romans do.
 9. týden: Disruptive students, how to cope.
 10. týden: Salesmanship, the language of persuasion.
 11. týden: Bad English.
 12. týden: Childhood memories.
 13. týden: Advantages and disadvantages of Immortality.
 14. týden: Marriage is an outdated institution.