Prameny poznání: obrazy, texty a jejich kombinace od středověku do moderní doby – obtíže a radosti historikova výzkumu a výkladu

Syllabus

Registration ended

Probíhá: LS 2022/2023 | Thursday: 16:10-17:40, P303 Price: 1 000,00 Kč (Increased price 1 900,00 Kč) (Reduced price 550,00 Kč)

Annotation

Cíl výuky:

Přednáška osvětluje obsah a porozumění obrazovým, textovým i kombinovaným pramenům vytvářeným ve středověku, novověku, ev. zčásti i v moderní době. Představuje smysl a účel (sériového) vzniku vybraných děl náboženského i světského rázu. Prezentace se také soustředí na jejich chápání současníky i na (ne)porozumění dílům výtvarné kultury, architektury či textů následujícími generacemi. Při výkladu se předpokládá aktivní zájem posluchačů, tj. diskuse s nimi. K dispozici budou jak prezentace, tak studijní materiály.

Další informace

 • Supervisor: PhDr. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.
 • Lecturer: PhDr. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.
 • Duration in hours: 28 lesson hours
 • Number of lessons: 14
 • Form of study: Full-time
 • Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Venue: Liberec, P

Structure

Témata:

 1. týden: Slovo se stalo tělem a obrazem

Postní plátna středověku a novověku v Evropě – znázornění a interpretace biblického příběhu

 1. týden: Spasitelova (ne)přítomnost znovuvystavěná

Tisíciletá evropská replikace kaplí Božího hrobu podle vzoru z Chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě – účel těchto drobných sakrálních staveb a jejich uchování

 1. týden: Posvátné obrazy každému viditelné

Malované legendy o světcích nejen na šlechtických sídlech – smysl a způsoby čtení středověkých a novověkých legend o světcích i světicích v kaplích, v kostelích i v knihách

 1. týden: Z poctivého lože manželského aneb víme, odkud pocházíme

Rodokmeny (biblických) panovnických dynastií a šlechtických rodů od středověku do současnosti – malované i tištěné rodokmeny a rozrody jako prostředek uchování rodové i osobní paměti a praktického znázornění příbuznosti

 1. týden: Scandalosa sexualis

Předmanželské, mimomanželské a „nepřirozené“ styky, sexuální násilí a obtěžování v novověku – několik příkladů a potíže s jejich interpretací

 1. týden: Není hrubě zdrávo v tom povětří pozůstati

Slovníková tvorba středověku a novověku – jak sloužily slovníky současníkům a k čemu jsou dobré pro historiky či lingvisty

 1. týden: Dědičný krvavý nepřítel všeho křesťanstva

Kroniky, letáky, novinová zpravodajství a vyobrazení tureckého nebezpečí pro Evropu od 16. do 18. století – o čem vyprávěly a jak je vykládat?

 1. týden: Nepokradeš!

Finanční machinace, zpronevěry i podvody v raném novověku ve šlechtickém prostředí – několik příkladů z českých zemí

 1. týden: Krajina na mapách

Vyobrazení šlechtických panství a sídel na malovaných mapách v novověku – důvod jejich vzniku, autoři, uplatnění a smysl

 1. týden: Nepomuckého, nebo Santiniho jazyk?

Fascinace gotizujícím barokem (barokní gotikou) a genialita jednoduchosti pro minulost i současnost – utváření staveb a chápání architektury Jana Blažeje Santiniho-Aichla

 1. týden: Ctnosti a neřesti křesťanských smrtelníků

Výzdoba rezidence F. A. Šporka na Kuksu a v okolí – účel vzniku, smysl a chápání malířských i sochařských děl v baroku a v současnosti

 1. týden: Nic jistějšího než smrt, nic nejistějšího než hodina smrti

Testamentární praxe v novověku ve šlechtickém a měšťanském prostředí – jak číst a chápat ustanovení závětí, co přinášejí současným badatelům

 1. týden: Tváře (ne)zapomenutelné

Posmrtné portréty panovníků, šlechticů a měšťanů od pozdního středověku do moderní doby – malby, kresby, rytiny a fotografie inscenující výstav mrtvého těla jako zpřítomnění pomíjivého

 1. týden: Pro věčnou památku

Epitafy, náhrobky a náhrobníky panovníků, šlechticů, měšťanů a duchovních od středověku do moderní doby – prostředky prezentace uměleckého vkusu, způsob soukromé sebeprezentace, politické komunikace, právní kontinuity i uchování paměti budoucím generacím, též badatelské téma pro různé obory