Vzestup Moskvy (1147-1547)

Syllabus

Registration ended

Probíhá: LS 2022/2023 | Tuesday: 12:30-14:00, H47 Price: 1 000,00 Kč (Increased price 1 900,00 Kč) (Reduced price 550,00 Kč)

Annotation

Metody výuky:

Předmět bude vyučován formou přednášek seminárního charakteru, tedy s možností diskuzí, dotazů, připomínek apod.  Kurz je určen pro neodborníky v daném oboru, bude veden čistě populární formou. Přesto účastníci kurzu budou pracovat se středověkými písemnými prameny v novodobém českém překladu.

Účastníci kurzu budou seznámeni se všemi aspekty vývoje od moskevského knížectví k carství, budou jim blíže představeny životy předních moskevských vládců a vybraných osobností ruské pravoslavné církve, které přispěly svým dílem k vzestupu Moskvy. Kurz představí přehled prostředků, které měli moskevští vládci k dispozici, aby uštědřili svým konkurentům porážku a dosáhli svých cílů, a objasní, jakými způsoby je za tímto účelem využívali.

Teaching aids

Doporučená literatura – výběr: ALEF, G.: Rulers and Nobles in Fifteenth-Century Muscovy. London 1983. BOČEK, P.: Stát a církev v Rusku na přelomu 15. a 16. století, Brno 1995 BORISOV, N. S.: Vozvyšenije Moskvy, Moskva 2011 BORISOV, N. S.: Ivan III., 2. vyd, Moskva 2003. FENNELL, J. L. I.: The Emergence of Moscow 1304-1359, Berkeley 1968 FENNEL, J. L. I.: Ivan the Greath of Moscow, London 1963 HALPERIN, Ch. J.: Russia and the Golden Horde. The Mongol Impact on the Medieval Russian History, London-New York 1987 KLUG, E.: Das Fürstentum Tver' (1247-1485). Aufstieg, Selbstbehauptung und Niedergang. In: Forschungen zur osteuropäischen Geschichte 37 (1985), S. 7-355. KRIVOŠEJEV, J. V.: Rus i mongoly: issledovanije po istorii Severo-Vostočnoj Rusi XII-XIV vv., Sankt-Petěrburg 1999 PAYNE, R., ROMANOFF, N.: Ivan Hrozný, Praha 2008 PICKOVÁ, D.: Habsburkové a Rurikovci na prahu novověku. Příspěvek k dějinám rusko-habsburských vztahů na přelomu 15. a 16. století, Praha 2002 SERCZYK, W. A.: Ivan IV. Hrozný. Car vší Rusi a stvořitel samoděržaví, Praha 2004 SINICINOVÁ, N. V.: Odysea Maxima Řeka. Renesanční Itálie – Athos – Moskevská Rus, Červený Kostelec 2013 SKRYNNIKOV, R. G.: Carstvo těrrora, Sankt-Petěrburg 1992 ŠVANKMAJER, M., VEBER, V., SLÁDEK, Z., MOULIS, V.: Dějiny Ruska, 2. vyd., Praha 1996 TICHOMIROV, M. N.: Drevňaja Moskva XII-XV vv. Sredněvekovaja Rossija na meždunarodnych puťjach, Moskva 1992 VYDRA, Z., ŘOUTIL, M., KOMENDOVÁ, J., HLOUŠKOVÁ, K., TÉRA, M.: Dějiny Ruska, Praha 2017

Další informace

 • Supervisor: PhDr. Pavel Smrž
 • Lecturer: PhDr. Pavel Smrž
 • Duration in hours: 28 lesson hours
 • Number of lessons: 14
 • Form of study: Full-time
 • Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Venue: Liberec, H

Structure

Témata:

 1. týden: Počátky Moskvy (od první písemné zmínky do poloviny 13. století)
 2. týden: Počátky moskevské knížecí dynastie (první moskevští vládci do roku 1325)
 3. týden: Ivan I. Kalita (1325-1340) – zisk velkoknížecího titulu, Moskva jako sídlo metropolity
 4. týden: „Tišina“ (1340-1359) – období relativního klidu
 5. týden: Dmitrij Ivanovič Donský (1359-1389) – války s Litevci, vítěz nad Mongoly
 6. týden: Ruská církev, spolupráce světské a duchovní moci
 7. týden: Vasilij II. Vasiljevič řečený Temný (1425-1462) – Moskva ve víru dynastických bojů
 8. týden: Uzavření církevní unie ve Florencii (1439) a Moskva, metropolita Isidor
 9. týden: Ivan III. Vasiljevič řečený Veliký (1462-1505) – územní expanze, počátky samoděržaví
 10. týden: Navazování diplomatických kontaktů se západní Evropou (Dánsko, Svatá říše římská, Itálie, papežství)
 11. týden: Hereze a myšlenkové proudy v ruské církvi, ve službách Ivana III., cizinci v Moskvě
 12. týden: Vasilij III. Ivanovič (1505-1533) a první léta vlády Ivana IV. Hrozného (1533-1584)
 13. týden: Carská korunovace Ivana Hrozného, carský titul na středověké Rusi do roku 1547, mezinárodní uznání carského titulu
 14. týden: Moskva a její panovníci očima cizinců