(Z) Anglický jazyk B1-B2, Příhodová, ČT 12:30, F 24

Syllabus

Registration ended

Probíhá: 06.04.2023 - 26.05.2023 | Thursday: 12:30-14:00, F 24 Price: 2 000,00 Kč (Reduced price 1 000,00 Kč)

Annotation

Cílem kurzu je upevnit schopnost komunikovat a předávat informace jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech jazykových dovedností (porozumění, mluvení, čtení a psaní) na úrovni B1 (B2) podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Témata výuky odpovídají potřebám studentů při základní komunikaci v anglickém jazyce.

Teaching aids

Informace ohledně učebních pomůcek a literatury poskytne lektor před nebo na první lekci.

Další informace

  • Supervisor: Mgr. Bohdana Příhodová
  • Duration in hours: 24 lesson hours
  • Number of lessons: 12
  • Form of study: Full-time
  • Venue: Liberec, F 24

Structure

Kurz je rozdělen na 12 lekcí po 90 minutách.

Note

KURZ JE URČEN POUZE ZAMĚSTNANCŮM TUL!