(Z) Anglický jazyk B2, Havlíček, ST 12:30, E 114

Syllabus

Registration ended

Probíhá: 27.02.2023 - 26.05.2023 | Wednesday: 12:30-14:00, E 114 Price: 2 000,00 Kč (Reduced price 1 000,00 Kč)

Annotation

Cílem kurzu je dále rozvíjet jazykové dovednosti účastníka kurzu na úrovni B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz bude kladen na rozšíření znalostí v okruzích gramatiky v rozsahu všech anglických časů, soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností a postupný vývoj všech aspektů jazyka vzhledem k potřebám studentů.

Teaching aids

Informace ohledně učebních pomůcek a literatury poskytne lektor před nebo na první lekci.

Další informace

  • Supervisor: Bc. Bronislav Havlíček
  • Duration in hours: 24 lesson hours
  • Number of lessons: 12
  • Form of study: Full-time
  • Venue: Liberec, E 114

Structure

Kurz je rozdělen na 12 lekcí po 90 minutách.

Note

KURZ JE URČEN POUZE ZAMĚSTNANCŮM TUL.