(SZ) Anglický jazyk A2 - ONLINE, Černohub, ST 19:00

Syllabus

Registration ended

Probíhá: 06.03.2023 - 26.05.2023 | Wednesday: 19:00-20:30, online Price: 2 000,00 Kč (Reduced price 1 000,00 Kč)

Annotation

Cílem kurzu je rozvíjet schopnosti účastníka kurzu na úrovni A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz bude kladen na soustavné opakování, poslech a upevňování zvláště výslovnosti a dalších jazykových prostředků. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v základních situacích.

Teaching aids

Informace ohledně učebních pomůcek a literatury dodá lektor před nebo na první lekci.

Další informace

  • Supervisor: Bc. David Černohub
  • Lecturer: Bc. David Černohub
  • Number of lessons: 12
  • Form of study: Full-time
  • Venue: Liberec, Kurz se koná online - účastníci kurzu budou včas informováni o využití platformy, pomocí které bude výuka realizována.

Structure

Kurz je rozdělen na 12 lekcí po 90 minutách.

Note

TENTO KURZ JE URČEN PRO STUDENTY I ZAMĚSTNANCE.