(Z) Anglický jazyk A1 (uzavřená skupina), Koldinská, ČT 8:30, F 04

Syllabus

Registration ended

Probíhá: 27.02.2023 - 26.05.2023 | Thursday: 08:30-10:00, F 04 Price: 2 000,00 Kč (Reduced price 1 000,00 Kč)

Annotation

Cílem kurzu je rozvíjet schopnosti účastníka kurzu v anglickém jazyce na úrovni A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz bude kladen na soustavné opakování, poslech a upevňování zvláště výslovnosti a dalších jazykových prostředků. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v základních situacích.

Teaching aids

Informace ohledně učebních pomůcek a literatury poskytne lektor před nebo na první lekci.

Další informace

  • Supervisor: Mgr. Kamila Jech Koldinská
  • Lecturer: Mgr. Kamila Jech Koldinská
  • Duration in hours: 24 lesson hours
  • Number of lessons: 12
  • Form of study: Full-time
  • Venue: Liberec, F 04

Structure

Kurz je rozdělen na 12 lekcí po 90 minutách.

Note

KURZ JE URČEN PRO UZAVŘENOU SKUPINU ZAMĚSTNANCŮ TUL.