Zdravá napřímená záda metodou Akrální koaktivační terapie


Album

PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D. s posluchači