Ing. Mgr. Kateřina Majdiaková, Ph.D.


 Katka

Konzultační hodiny:

Studijní poradenství, organizace studia: Studium v oblasti pedagogických věd - učitel, Studium pedagogiky pro učitele, Studium v oblasti pedagogických věd - vychovatel  

katerina.majdiakova@tul.cz

+420 607 921 095


Portál celoživotního vzdělávání TUL info@tul.cz