Ing. Mgr. Kateřina Majdiaková, Ph.D.

 Katka

Konzultační hodiny:

Studijní poradenství, organizace studia: Studium v oblasti pedagogických věd - učitel, Studium pedagogiky pro učitele, Studium v oblasti pedagogických věd - vychovatel  

katerina.majdiakova@tul.cz

+420 485 352 610