Intenzivní kurz jazykové a odborné přípravy (IKJOP) - 2022/2023

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: 23.10.2022 - 26.05.2023 Cena:

Charakteristika

Kurz je určen zájemcům o studium na Technické univerzitě v Liberci (TUL), jejichž mateřským jazykem je některý ze slovanských jazyků a mají ukončené středoškolské vzdělání s maturitou

Kurz je vhodný především pro zájemce, kteří chtějí studovat na TUL na:

Fakultě strojní

Bakalářský studijní program:

B0715A270008: Strojírenství (video)

Navazující magisterské studijní programy:

N0716A270006 Automobilové inženýrství

N0715A270020 Aplikovaná mechanika

N0788A270004 Inovační a průmyslové inženýrství

N0715A270019 Konstrukce strojů a zařízení

N0715A270015 Materiály a technologie

N0722A270001 Technologie plastů a kompozitů

Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Bakalářský studijní program:

B0613A140005 Informační technologie (video)

Fakultě textilní

Bakalářský studijní program:

B0723A270003 Výroba oděvů a technické konfekce (video)

Ekonomické fakultě

Bakalářský studijní program:

B0413A050006 Podniková ekonomika (video)

Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické

 

Cílem intenzivního ročního kurzu češtiny je získání znalostí českého jazyka pro přípravu na studium na VŠ v češtině.  Absolvování přípravného kurzu češtiny a doplňujícího kurzu matematiky, fyziky nebo IT zvyšuje šance uchazečů úspěšně zvládnout přijímací zkoušku na TUL.

Výuka češtiny  je zaměřena na osvojení řečových dovedností – čtení, psaní, mluvení, poslech a porozumění. Student rozvíjí také své komunikační schopnosti (slovní zásoba, frazeologie), které mu umožňují reagovat v každodenních situacích. V prvních 14 dnech probíhá intenzivní výuka zaměřené především na výslovnost, základní fráze a základní pojmy z odborné terminologie. Obsah: České reálie, Fonetika, Odborná terminologie – fyzika, matematika, IT

Výuka odborných předmětů následuje po absolvování prvních 14 dnů intenzivní jazykové výuky, tedy od 5. 10. 2021:

 • Matematika – 2 hod/týden
 • Volitelný odborný předmět (IT nebo fyzika nebo angličtina) – 2 hod/týden

Další vstupní podmínky

Kurz je určen zájemcům o studium na Technické univerzitě v Liberci (TUL), jejichž mateřským jazykem je některý ze slovanských jazyků a mají ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.

Další informace

 • Garant: Mgr. Jana Závacká
 • Lektor: Mgr. Jana Závacká
 • Rozsah předmětu: 880 vyučovacích hodin
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Technická univerzita Liberec

Struktura

Výuka zahrnuje 750 hodin výuky českého jazyka a 130 hodin odborné přípravy.

Akademický rok 2022/2023

Zimní semestr: 12. 9. 2022 – 27. 1. 2023

 • 22 hodin českého jazyka/týden (včetně odborné terminologie)
 • 2 hodiny matematiky a 2 hodiny volitelného odborného předmětu
 • semestr je ukončen semestrální zkouškou (úroveň B1)

Letní semestr: 1. 2. 2023 – 26. 5. 2023

 • 22 hodin českého jazyka/týden (včetně odborné terminologie)
 • 2 hodiny matematiky a 2 hodiny volitelného odborného předmětu
 • semestr je ukončen závěrečnou zkouškou (úroveň B2)
 • absolventi po úspěšném absolvování kurzu získají certifikát

Poznámka

Výuka probíhá ve skupině maximálně 15 účastníků

V případě nepříznivého vývoje situace v souvislosti s šířením Covid-19 může být výuka dočasně nahrazena online formou.

Výuku zajišťují kvalifikovaní pedagogové z TUL.

Ilustrační video v ruském jazyce je k dispozici zde: https://www.youtube.com/watch?v=mk8bBYXIryk

Další služby poskytované studujícím kurzu:

 • Ubytování: nabízíme ubytování na kolejích Harcov. Naše koleje třikrát vyhrály anketu o nejlepší koleje v Česku.
 • Příprava k nostrifikaci: kromě intenzivní výuky českého jazyka nabízíme studentům přípravu k nostrifikačním zkouškám včetně zajištění překladů dokumentů z ruského do českého jazyka. Cena není zahrnuta v ceně kurzu, zájemci platí částku zvlášť. Zajišťujeme také komunikaci s Krajským úřadem.
 • Přihlášky na TUL: studentům pomáháme při vyplnění přihlášky na jednotlivé fakulty TUL.
 • Kurz anglického jazyka pro zájemce – příprava na přijímací zkoušky (není v ceně kurzu)
 • Možnost bezplatné návštěvy vybraných přednášek pro studenty 1. ročníku na jednotlivých fakultách
 • Lékař v místě ubytování
 • Kurátor: s orientací na univerzitě a ve městě a s řešením každodenních problémů Vám pomůže student se znalostí ruského jazyka.
 • Organizátor: pomáhá s řešením úředních záležitostí
 • Lektoři: kromě samotné výuky zajišťují rovněž komunikaci s rodiči (prospěch, docházka)

Výhody studia v Liberci

 • Cenově výhodné ubytování a stravování (vyhlášeny kolejemi roku – ubytování od 110 EUR/měsíčně)
 • Studium v příjemném prostředí horského města
 • Snadná dosažitelnost Prahy (45 minut autem)
 • Rodinná atmosféra
 • Mimoškolní aktivity, sportovní akce, výlety do okolí
 • Bohaté sportovní vyžití (kolo, lyže, pěší turistika)
 • Učebny se nachází přímo v centru Liberce
 • Rychlá adaptace na VŠ prostředí
 • Nízký počet cizinců ve městě → rychlé osvojení českého jazyka

Kontakt agentura STUDY4all: STUDY4all

Alexandra Krivosheeva, manažer, tel.: +420 774 833 486, info@study4all.eu

Nina Raková (Нина Ракова) – cтудентка со знанием русского языка, который поможет с ориентацией в вузе и городе и решит повседневные проблемы. tel.: +420 608 921 536,  nninarrakov@gmail.com 

Kontaktní osoba CDV TULMartina Pacltová, tel.: +420 730 917 288, martina.pacltova@tul.cz