Italský jazyk B1-B2/18-20

Sylabus
Kód: CDV_197
Název: Italský jazyk B1-B2/18-20
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Mgr. Zdenka Hořeňovská
Garant: doc. Mgr. Miroslav Valeš, Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Kurz je zaměřen na rozvíjení aktivní slovní zásoby a rozvoj a upevnění gramatických znalostí.

Struktura:
  1. týden: L R 5, La storia. Passato remoto- seznámení
  2. týden: L R 5, L´unità d´Italia. Passato remoto tvoření, použití
  3. týden: L R 5, La breve storia. Číslovky řadové a označení století. Chi fondò Roma
  4. týden: L R 5, Caterina de´ Medici.  
  5. týden: L 20, La vita politica. Souslednost časová - indikativy 
  6. týden: L 20, La vita d´oggi in Italia. Il tempo libero. Souslednost časová - konjunktivy        
  7. týden: L 20, La Mafia.
  8. týden: L 20, Made in Italy.
  9. týden: L 20, La moda italiana. Gli stilisti famosi.
  10. týden: L 20, In giro per i negozi. Tázací zájmena a výrazy
  1. týden: L 20, Il mondo della musica classica italiana.
  2. týden: L 20, Due tenori fenomeno. Perché amo l´opera.
  3. týden: L 20, Il cinema italiano. Gli attori e i registi famosi.
  4. týden: Závěrečná zkouška

 

Učební pomůcky a literatura: Učebnice současné italštiny Manuale di Italiano contemporaneo 1. díl, materiály dodané lektorkou (zejména z Nuovo progetto italiano 1 a 2 označené +)
Termín konání: LS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Pondělí: 14:20-15:50, H37
Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)
Poznámka:
 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce