Francouzský jazyk A2 - francouzsky s krátkými filmy a videoklipy

Sylabus
Kód: CDV_212
Název: Francouzský jazyk A2 - francouzsky s krátkými filmy a videoklipy
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Ing. Marcela Meidingerová
Garant: Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Cílem kurzu je získat jazykové a komunikační základy ve francouzštině a vhled do kultury Francie a frankofonního světa. Na konci výuky dostanou studenti téma k samostatnému zpracování formou písemnou nebo ústní. Během týdne budou moci své práce poslat mailem k opravě.

Struktura:

Studenti budou mít k dispozici kopie pracovního sešitu « Histoire de la Culture française  ». Seznámí se s kulturní historií Francie od prehistorie do dnešních dnů. Jednoduché jazykové aktivity budou zaměřené na vývoj umění, vědy a techniky, a na sociální pokrok Francie. Studenti získají jazykové prostředky a celkový přehled o francouzské kultuře. Navštíví-li Francii, budou dobře vybaveni pro komunikaci a porozumění této země. Výuka bude doplněna fotografiemi a video-dokumenty.

Leçon 1 :    L’histoire de la France, points communs avec celle de la Tchéquie 

Leçon 2 :    Les premiers temps - la préhistoire

Leçon 3 :    Au temps des gaulois

Leçon 4 :    L’époque médiévale

Leçon 5 :    La renaissance française

Leçon 6 :    Le grand siècle et le Roi-Soleil

Leçon 7 :    Le siècle des Lumières

Leçon 8 :    La Révolution française et Napoléon

Leçon 9 :    Le siècle des révolutions

Leçon 10 : La Belle époque

Leçon 11 : D’une guerre à l’autre

Leçon 12 : Les Trente Glorieuses

Leçon 13 : Vers le XXIe siècle

Leçon 14 : Quiz

Učební pomůcky a literatura: Každý student bude mít k dispozici pracovní sešit, který obdrží na 1. hodině.
Termín konání: LS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Úterý: 14:20-15:50, H45
Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)
Poznámka:
  • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
  • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
  • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce