Digitální svět aneb jak pochopit počítač prostřednictvím jeho historie a vlivu na společnost

Sylabus
Kód: CDV_218
Název: Digitální svět aneb jak pochopit počítač prostřednictvím jeho historie a vlivu na společnost
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Lektor: Ing. Milan Setíkovský
Garant: Ing. Petr Weinlich, Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Počítače a obecně vzato digitální zařízení ovlivňují náš život dříve nevídanou měrou. Pravděpodobně jediným způsobem, jak se nenechat převálcovat, je digitální svět pochopit.  Kurz nabízí historický pohled na vývoj počítačů, a v historických krocích podává vysvětlení, jak a proč fungují počítače a jiná digitální zařízení. Vedle nezbytných technických aspektů se kurz zaměřuje především na vliv počítačů na společnost, ukazuje vliv výpočetní techniky na běžné oblasti našeho života. V ideálním případě by si absolvent měl osvojit nový pohled na život s výpočetní technikou. Absolvent by se měl snáze pohybovat v počítačových bažinách současného globalizovaného světa.

Téma bude prezentováno formou přednášek seminárního charakteru, tedy s možností diskuzí, dotazů, připomínek, apod.

Struktura:

Témata:

 1. týden: Nekonečný seznam oblastí zasažených digitalizací

Počítače v různém provedení a digitální technologie jsou součástí našeho života, ať chceme nebo ne.

 1. týden: Počítač se rodil postupně a dlouho

Snad každý element digitálního světa vznikl samostatně, nikdy nenastal počítačový velký třesk. To nám nabízí možnost sledovat myšlenkové postupy inovátorů.

 1. týden: Lidé, kteří u toho byli

Historii počítačů i myšlenky vynálezců je občas vhodné spojit se jmény konkrétních lidí. Jejich motivace nebo osudy pro nás mohou být inspirativní.

 1. týden: Počítač nezná deset prstů

Počítač pracuje v dvojkové soustavě. Pro další pochopení budeme muset tuto soustavu znát. Neobejdeme se ani bez znalosti elektromagnetické indukce.

 1. týden: Jak to ten počítač dělá

Nejzákladnější obvody počítačů, které se od počátku až dodnes nezměnily. Struktura procesoru. Paměť, vstupy a výstupy. Teoreticky postavíme počítač.

 1. týden: Jak se počítače domlouvají

Principy počítačových sítí, a praktické informace o nich pro běžné uživatele (WiFi, ...).

 1. týden: Jak se domlouvají lidé s počítačem

Vstupy a výstupy, zobrazovací jednotky, zvuky, sítě, internet, myši a vůbec všechno, čím se počítač může spojit s člověkem a jeho smysly.

 1. týden: Jak lidé programují

Jak donutit počítač dělat to, co po něm chceme: principy programování, programovacích jazyků, instrukce. Svobodný versus proprietární software.

 1. týden: Jak komunikovat v nepřátelském prostředí

Připojením k internetu mohou vznikat nebezpečné situace. Proto se používají šifrovací protokoly, ale i další způsoby ochrany dat. Problém nevyřeší technika sama o sobě, uživatel musí spolupracovat.

 1. týden: Bez kryptografie to dnes nejde

Principy šifrování, https, digitální certifikát, elektronický podpis. Za pár let budeme muset umět číst, psát a elektronicky se podepsat.

 1. týden: Internet zevnitř i zvenku

Internet je ve skutečnosti pouze skupina protokolů. Některé si objasníme (TCP/IP, ...), užitečné popíšeme (Tor, ...). 

 1. týden: Stinné stránky digitalizace

Negativní stránky masivního užívání počítačů rostou stále rychleji (sledování, závislost, podvodný software, ...). Mnoho stinných stránek není dostatečně veřejně známo, ale bez jejich znalosti proti nim nemůžeme nic dělat.

 1. týden: Vyhlídky na budoucnost

Pokus o vhled do skleněné koule v souvislosti s předpokládaným vývojem digitalizace v kladném i záporném smyslu.

 1. týden: Vliv digitalizace na život běžného člověka

Pokus o shrnutí počítačových informací tak, abychom se naučili sami a předem pochopit věci, které teprve přijdou. Aby nám výpočetní technika nedělala vrásky, ale pozvedala sebevědomí. Společenské aspekty všudypřítomných počítačů.

Termín konání: LS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Středa: 08:50-10:20, H45
Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)
Poznámka:
 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce