Malba pro pokročilé

Sylabus
Kapacita tohoto kurzu je v současné chvíli naplněna. Nicméně, stále se můžete přihlásit jako náhradník.
Kód: CDV_226
Název: Malba pro pokročilé
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška a cvičení
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Předmět je zakončen sebereflexí a rozpravou nad vytvořenými pracemi, výběrem pro výstavu, adjustace a instalace výstavy. Podmínky k udělení zápočtu: 75% účast, všechny zadané práce.
Lektor: MgA. Lucrezia Škaloudová Puchmajerová, Ph.D.
Garant: MgA. Lucrezia Škaloudová Puchmajerová, Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Cíl výuky:

Cílem kurzu je seznámit posluchače s malířskými technikami (akvarel, tempera, akryl, olejomalba, pastel, malba na podmalbu, kombinované techniky) a cvičit kompoziční principy. Začátečníci se soustředí na využití výtvarných vyjadřovacích prostředků malby a základních malířských postupů. Pokročilí se učí reagovat na tematická zadání, vytváří cyklus maleb a obrazy náročnější na propracování motivu. Část malířských úkolů vychází a navazuje na malířské osobnosti. Jiné inspirační zdroje si hledají účastníci sami (foto, net, …) Pracuje se s transparencí i kryvostí barev, modelací objemu, barevnými kontrasty, mícháním barev. V závěru kurzu proběhne i malba v plenéru.

Vzhledem k časové náročnosti některých úkolů bude zadáno maximálně 6-8 úkolů na semestr.

Metody výuky:

Předmět je vyučován formou praktické tvorby v seminářích, některé přípravné práce, skici budou formou domácí přípravy.

Struktura:

Náplň kurzu:

  • Malba zátiší, práce s krajinou a v krajině
  • Práce s barvou a výtvarnými výrazovými prostředky, barevné etudy
  • Perspektiva
  • Malířské techniky
  • Vlastní reakce na malíře 20. a 21. století, využití principů moderního umění

Předmět je zakončen sebereflexí a rozpravou nad vytvořenými pracemi, výběrem pro výstavu, adjustace a instalace výstavy.

Podmínky k udělení zápočtu: 75% účast, všechny zadané práce.

Učební pomůcky a literatura: Doporučená literatura: LOSOS, L. Techniky malby. Praha: Aventinum, 1992. ROESELOVÁ, V. Linie, barva, tvar ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 2004. ISBN 80-902267-5-2. HANUŠ, K. O barvě. Praha: SPN, 1969. BROŽKOVÁ, I. Dobrodružství barvy. Praha: SPN, 1983. Monografie malířů.
Termín konání: LS 2021/2022
Místo konání: Liberec, Ateliér ATE2
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Středa: 16:10-17:40, ATE2
Cena: 1 200,00 Kč (Zvýšená sazba 2 100,00 Kč) (Snížená sazba 750,00 Kč)