Mytologické základy naší současnosti LS

Sylabus
Kód: CDV_231
Název: Mytologické základy naší současnosti LS
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: PaedDr. Jaroslava Šiftová
Garant: doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Antropologický, historický, kunsthistorický a jazykový exkurz do mytologických systémů starověkých a raně středověkých národů a kultur. Kurz je koncipován tak, aby poskytl posluchačům základní orientaci v mytologických kořenech naší současnosti, zaměřuje se na sepětí mýtů s historickými skutečnostmi a na odraz mytologie ve výtvarném umění, architektuře i literatuře, v symbolice, jazyce, etice i tradicích naší společnosti, aktualizuje mytologický odkaz. Největší důraz klade na antickou mytologii, biblickou dějepravu a křesťanské legendy, v kontextu dnešního světa ale neopomíjí ani orientální, slovanské či germánské báje.

Součástí kurzu je tematická exkurze zaměřená na křesťanskou martyrologii a chrámový prostor.

Pro účastníky kurzu je připraven učební text shrnující základní údaje jednotlivých přednášek.

Struktura:

Témata:

 1. semestr
 2. týden: Starozákonní příběhy v Knihách soudců a Knihách královských
 3. týden: Starozákonní proroci
 4. týden: Další starozákonní postavy – odraz v umění, symbolech, tradicích
 5. týden: Starý zákon, judaismus, židovské zvyky a tradice
 6. týden: Novozákonní příběhy – evangelia (1. část)
 7. týden: Novozákonní příběhy – evangelia (1. část)
 8. týden: Velikonoce – evangelijní základ, historické kořeny, tradice
 9. týden: Počátky křesťanství, apoštolská a misijní činnost
 10. týden: Křesťanské tradice v naší společnosti, odraz liturgie v symbolice, umění, jazyce
 11. týden: Křesťanská martyrologie
 12. týden: Čechy a jejich svatí
 13. týden: Slovanská předkřesťanská mytologie
 14. týden: Odraz antické mytologie, biblických příběhů a křesťanské martyrologie v architektonických památkách Liberecka
 15. týden: Tematická exkurze (chrámový prostor, liturgické předměty, martyrologie)

 

Termín konání: LS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Čtvrtek: 10:40-12:10, H52
Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)