Vybrané kapitoly z psychologie C. G. Junga LS

Sylabus
Kód: CDV_237
Název: Vybrané kapitoly z psychologie C. G. Junga LS
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Lektor: PhDr. Milan Štěpanovič
Garant: PhDr. Jitka Josífková, Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Obsah kurzu bude volně navazovat na výuku v předcházejícím akademickém roce.

Kurz podává výklad citátů autora analytické psychologie vybraných J. Jacobiovou a publikovaných v knize Člověk a duše. Zpřístupňuje otevřeným způsobem složitost a protiřečivost lidské psychiky. Cílem je společně s posluchači promýšlet vnitřní svět tak, aby se posílila motivace k praxi sebepoznávání.

Struktura:

 

Kurz podává výklad citátů autora analytické psychologie vybraných J. Jacobiovou a publikovaných v knize Člověk a duše. Zpřístupňuje otevřeným způsobem složitost a protiřečivost lidské psychiky. Cílem je společně s posluchači promýšlet vnitřní svět tak, aby se posílila motivace k praxi sebepoznávání.

Termín konání: LS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Čtvrtek: 18:00-19:30, P103
Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)
Poznámka:

Vícesemestrový kurz.

  • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
  • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
  • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce