Geologicko-přírodovědné exkurze

Sylabus
Kapacita tohoto kurzu je v současné chvíli naplněna. Nicméně, stále se můžete přihlásit jako náhradník.
Kód: CDV_241
Název: Geologicko-přírodovědné exkurze
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Cvičení
Způsob ukončení: Ústní zkouška
Lektor: Mgr. Emil Drápela, Ph.D.
Garant: doc. RNDr. Kamil Zágoršek
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Exkurze se zaměří na geologické fenomény v různých částech okolí Liberce, především na Ještědském hřbetu, v Jizerských horách, v pískovcových oblastech Českého ráje, v okolí Hamru na Jezeře a v Geoparku Ralsko.

Struktura:

Exkurze:

  1. týden: Zbytky po kvartérním zalednění, jak pevninském tak horském – geomorfologie bludné balvany a vsouvky
  2. týden: Třetihorní sedimentární pánve – sedimentologie, využití a ekologické problémy
  3. týden: Třetihorní vulkanizmus – vulkanologie, geneze některých sopek a jejich mineralogické a geologické zajímavosti
  4. týden: Druhohorní moře a život v něm – paleontologicko-sedimentologické zajímavosti České křídové pánve, především pískovcových měst a jiných výchozů
  5. týden: Prvohorní vulkanizmus – mineralogie a geologie melafyrů, porfyrů a polzenitů (ignimbritů)
  6. týden: Ještědské krystalinikum – metamorfované horniny a jejich zajímavosti, geomorfologie, saxonská tektonika, aktivita různých zlomových struktur, zrcadla a projevy tektoniky v geomorfologii
  7. týden: Jizerské hory – hlubinné vyvřeliny, mineralogie, geomorfologie, geneze a projevy zvětrávání.
Termín konání: LS 2021/2022
Místo konání: Liberec, Kurz probíhá 1 za 14 dní venku
Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)