Anglický jazyk A1/1-2 1. sk.

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: ZS 2022/2023 | Středa: 12:30-14:00, H Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)

Charakteristika

Cílem kurzu je vybudovat základy schopnosti komunikovat a předávat informace jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech jazykových dovedností (porozumění, mluvení, čtení a psaní) na úrovni A1. Témata výuky odpovídají potřebám studentů při základní komunikace v cizím jazyce. Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností tak, aby se postupně budovalo sebevědomí a samostatnost při učení se jazyku.  Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v běžných situacích, tak aby studenti byli schopni aktivně použít procvičované jazykové prostředky od prvního kontaktu s angličtinou.

Učební pomůcky a literatura

New English File – Beginner (Student´s Book+Worbook)

Další informace

 • Garant: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
 • Lektor: Mgr. Kateřina Horáčková
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 14
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Budova H

Struktura

 1. semestr
 2. týden: Lekce 1A – seznamování, čísla 1-20, zájmena
 3. týden: Lekce 1A – dny v týdnu, sloveso být
 4. týden: Lekce 1B – země, národnosti, sloveso být
 5. týden: Lekce 1B – sloveso být, čísla 20-1000
 6. týden: Lekce 1C – osobní informace (adresa, telefonní číslo…), abeceda
 7. týden: Lekce 1C – přivlastňovací zájmena
 8. týden: Opakování Lekce 1A – C
 9. týden: Lekce 1D – třída, škola – fráze a běžné předměty
 10. týden: Lekce 1D – člen neurčitý, množná čísla
 11. týden: Lekce 1D – ukazovací zájmena
 12. týden: Lekce 1 – Praktická angličtina – “v letadle“
 13. týden: Lekce 1 – Psaní – formulář
 14. týden: Opakování Lekce 1
 15. týden: Opakování Lekce 1 - závěrečný test