Italský jazyk B2/1-6

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: ZS 2022/2023 Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)

Charakteristika

Kurz je zaměřen na rozvíjení aktivní slovní zásoby a rozvoj a upevnění gramatických znalostí. Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností a postupný vývoj všech aspektů jazyka vzhledem k potřebám studentů. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v běžných situacích.

Učební pomůcky a literatura

Nuovo progetto italiano 2.díl a materiály připravené lektorkou.

Další informace

 • Garant: doc. Mgr. Miroslav Valeš, Ph.D.
 • Lektor: Mgr. Zdenka Hořeňovská
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 14
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Budova H

Struktura

1. semestr:

 1. týden: L 1, Niente stress. Rassicurare qualcuno, Pronomi combinati
 2. týden: L 1, Mi servono i tuoi appunti. Complimentarsi . Pronomi nei tempi passati
 3. týden: L 1, Scusami ! Scusarsi, rispondere alle scuse. Espressioni interrrogativi
 4. týden: L 2, Soldi e lavoro. Operazioni bancarie. Pronomi relativi
 5. týden: L 2, Mi serva il conto. Modi di domandare.
 6. týden: L 2, Proverbi . Chi come pronome relativo. Stare + gerundio, stare per
 7. týden: L 2, Economia Italiana. Made in Italy - le marche famose
 8. týden: L 3, In viaggio per lˇItalia. Le città più importanti
 9. týden: L 3, Ė più grande di Napoli ? Fare paragoni. La comparazione.
 10. týden: L 3, Le diferenze. Comparazione tra due aggettivi, verbi o quantità
 11. týden: L 3, Vorrei prenotare una camera. Servizi alberghieri. Superlativo
 12. týden: L 3, Roma. Chiedere e dare informazioni. La comparazione particolare.
 13. týden: L 19, Firenze, Milano, Bologna, Venezia. Superlativo relatico e assoluto.
 14. týden: Test