Německý jazyk B1-B2/6-12

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: ZS 2022/2023 | Čtvrtek: 14:20-15:50, H41 Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)

Charakteristika

Tento kurz předpokládá znalost základních gramatických jevů (předložky, préteritum perfektum, kondicionál, pasiv) a je určen zájemcům o konverzaci a rozšiřování slovní zásoby za podpory textů, poslechů a cvičení v učebnici.

Každá hodina se skládá z úvodní konverzace, opakování probrané gramatiky, procvičování, nácviku správné výslovnosti, trénování slovní zásoby, četby, poslechu, sledování videí, …

V minulém roce byla výuka ukončena 5. Lekcí, v tomto roce bude výuka navazovat a bude zahájena 6. Lekcí.

Učební pomůcky a literatura

Deutsch im Gespräch, druhé vydání (nakladatelství Ekopress).

Další informace

 • Garant: PaeDr. Irena Vlčková, Ph.D.
 • Lektor: Mgr. Jitka Pacltová
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Budova H

Struktura

1. semestr:

 1. týden: Konverzační téma „Sommerurlaub“, Opakování préterita a perfekta. Příprava slovní zásoby 6. lekce.
 2. týden: 6. lekce – Konverzační okruh „Berufe“
 3. týden: 6. lekce – procvičování výslovnosti, gramatiky (Infinitivkonstruktionen) a slovní zásoby
 4. týden: 6. lekce – konverzační okruh „Zukunftsberufe“. Příprava slovní zásoby 7. lekce.
 5. týden: 7. lekce – konverzační okruh „Geld“
 6. týden: 7. lekce – procvičování výslovnosti, gramatiky (zpodstatnělá přídavná jména) a slovní zásoby
 7. týden: 7. lekce – konverzační okruh – „Soziale Sicherheit“. Příprava slovní zásoby 8. lekce.
 8. týden: 8. lekce – konverzační okruh „Tschechien“
 9. týden: 8. lekce – konverzační okruh „Was man in Tschechien gesehen haben muss“
 10. týden: 8. lekce – konverzační okruh „Eine Tour durch Südböhmen“. Příprava slovní zásoby 9. lekce.
 11. týden: 9. lekce – konverzační okruh „Prag“
 12. týden: 9. lekce – Orientierung in der Stadt.
 13. týden: 9. lekce – konverzační okruh „Mehr Werbung für Prag“. Příprava slovní zásoby 10. lekce
 14. týden: Písemný test - zápočet