Anglický jazyk A1/6-7

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: ZS 2022/2023 | Úterý: 14:20-15:50, H53 Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)

Charakteristika

Cílem kurzu je vytvořit základy pro jazykovou kompetenci a sebevědomí při komunikaci v angličtině na úrovni začátečníků A1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz bude kladen na soustavné opakování, poslech a upevňování zvláště výslovnost+ dalších jazykových prostředků a dovedností a postupný vývoj všech aspektů jazyka vzhledem k potřebám studentů. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v základních situacích.

Učební pomůcky a literatura

New English File – Beginner (Student´s Book+Worbook)

Další informace

 • Garant: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
 • Lektor: Mgr. Kamila Jech Koldinská
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 14
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Budova H

Struktura

1. semestr:

 1. týden: Opakování lekce 3-5, praktická angličtina
 2. týden: Praktická angličtina – vyjádření času, pocity
 3. týden: Lekce 6: A, povolání a pracovní místa
 4. týden: Lekce 6: A, přítomný čas prostý – he, she, it
 5. týden: Lekce 6: A, přítomný čas prostý – he, she, it
 6. týden: Lekce 6: A, čtení + výslovnost
 7. týden: Lekce 6: Opakování lekce 6A
 8. týden: Lekce 6: B, frekvenční příslovce
 9. týden: Lekce 6: B, běžný den – slovní zásoba
 10. týden: Lekce 6: B, běžný den – popis
 11. týden: Lekce 6 :B, výslovnost, psaní – typické ráno a odpoledne
 12. týden: Lekce 6: B, video – den v životě průvodce v New Yorku
 13. týden: Lekce 5&6: Opakování lekce 5 a 6
 14. týden: Opakování lekce 6, závěrečný test – zápočet.