(Z) Anglický jazyk B1-B2, 1. skupina, Havlíček, ST 10:40, C 222

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: 26.09.2022 - 16.12.2022 | Středa: 10:40-12:10, C 222 Cena: 2 000,00 Kč (Snížená sazba 1 000,00 Kč)

Charakteristika

Cílem kurzu je dále rozvíjet jazykové dovednosti účastníka kurzu na úrovni B1-B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz bude kladen na rozšíření znalostí v okruzích gramatiky v rozsahu všech anglických časů, soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností a postupný vývoj všech aspektů jazyka vzhledem k potřebám studentů.

Učební pomůcky a literatura

Informace ohledně učebních pomůcek a literatury poskytne lektor před nebo na první lekci.

Další informace

  • Garant: Bc. Bronislav Havlíček
  • Lektor: Bc. Bronislav Havlíček
  • Rozsah předmětu: 24 vyučovacích hodin
  • Počet lekcí: 12
  • Forma vzdělávání: Prezenční
  • Místo konání: Liberec, C 222

Struktura

Kurz je rozdělen na 12 lekcí po 90 minutách.

Poznámka

TENTO KURZ JE URČEN POUZE ZAMĚSTNANCŮM.