(SZ) Anglický jazyk B1 - ON-LINE, Košek, ČT 16:10

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: 03.10.2022 - 23.12.2022 | Čtvrtek: 16:10-17:40, on-line Cena: 2 000,00 Kč (Snížená sazba 1 000,00 Kč)

Charakteristika

Cílem kurzu je upevnit schopnost komunikovat a předávat informace jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech jazykových dovedností (porozumění, mluvení, čtení a psaní) na úrovni B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Témata výuky odpovídají potřebám studentů při základní komunikaci v anglickém jazyce.

Učební pomůcky a literatura

Informace ohledně učebních pomůcek a literatury poskytne lektor před nebo na první lekci.

Další informace

  • Garant: Martin Košek
  • Lektor: Martin Košek
  • Rozsah předmětu: 24 vyučovacích hodin
  • Počet lekcí: 12
  • Forma vzdělávání: Prezenční
  • Místo konání: Liberec, Kurz se koná online - účastníci kurzu budou včas informováni o využití platformy, pomocí které bude výuka realizována.

Struktura

Kurz je rozdělen na 12 lekcí po 90 minutách.

Poznámka

TENTO KURZ JE URČEN STUDENTŮM I ZAMĚSTNANCŮM TUL.