(Z) Anglický jazyk B2-C1, Bitljanová, ČT 12:30, C 222

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: 26.09.2022 - 16.12.2022 | Čtvrtek: 12:30-14:00, C 222 Cena: 2 000,00 Kč (Snížená sazba 1 000,00 Kč)

Charakteristika

Cílem kurzu je dále rozvíjet jazykové dovednosti a sebevědomí při komunikaci v angličtině na úrovních B2–C1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností a další rozvoj všech aspektů jazyka vzhledem k potřebám studentů.

Učební pomůcky a literatura

Informace o používání učebních pomůcek a literatury sdělí lektor před nebo na první lekci.

Další informace

  • Garant: Mgr. Věra Bitljanová, M.Ed.
  • Lektor: Mgr. Věra Bitljanová, M.Ed.
  • Rozsah předmětu: 24 vyučovacích hodin
  • Počet lekcí: 12
  • Forma vzdělávání: Prezenční
  • Místo konání: Liberec, C 222

Struktura

Kurz je rozdělen na 12 lekcí po 90 minutách.

Poznámka

KURZ JE URČEN POUZE ZAMĚSTNANCŮM TUL.