(Z) Německý jazyk A2-B1 intenzivní, Pacltová, PÁ 8:30, ONLINE

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: 26.09.2022 - 27.01.2023 Cena: 3 000,00 Kč (Snížená sazba 2 000,00 Kč)

Charakteristika

Kurz je určen studujícím na úrovni A2- B1.

Zahájíme 8. lekcí učebnice Němčina pro jazykové školy NOVĚ - 2.

Další vstupní podmínky

úroveň A2-B1 podle SERRJ

Učební pomůcky a literatura

Němčina pro jazykové školy 2. - NOVĚ

Další informace

  • Garant: Mgr. Jitka Pacltová
  • Rozsah předmětu: 36 vyučovacích hodin
  • Počet lekcí: 18
  • Forma vzdělávání: Distanční
  • Místo konání: Liberec, online