Anglický jazyk A2/9-11

Sylabus
Kód: CDV_005
Název: Anglický jazyk A2/9-11
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Mgr. Jana Kopecká
Garant: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Cílem kurzu je rozvíjet schopnosti komunikovat a předávat informace jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech jazykových dovedností (porozumění, mluvení, čtení a psaní) na úrovni A2. Témata výuky odpovídají potřebám studentů při základní komunikace v cizím jazyce. Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností tak, aby se postupně budovalo sebevědomí a samostatnost při učení se jazyku. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v běžných situacích, tak aby studenti byli schopni aktivně použít procvičované jazykové prostředky od prvního kontaktu s angličtinou.

Struktura:

1. semestr

 1. týden: Opakování 1A-6C
 2. týden: Opakování 1A-8C
 3. týden: Lekce 9A – food, countable/uncountable
 4. týden: Lekce 9A – food, cooking, writing recipe
 5. týden: Lekce 9B – health, review past tense
 6. týden: Lekce 9B – at the doctor’s
 7. týden: Lekce 9C – numerals
 8. týden: Lekce 9C – comparative adjectives
 9. týden: Lekce 10A – superlative adjectives
 10. týden: Lekce 10A – superlative adjectives, geography quizz
 11. týden: Opakování 9A-10A
 12. týden: Opakování 9A-10A
 13. týden: Test
 14. týden: Opakování 1-10A. Zápočet.

2. semestr

 1. týden: Opakování 1-10A
 2. týden: Lekce 10B – holidays, be going to (future plans)
 3. týden: Lekce 10B – holidays, be going to (future plans)
 4. týden: Lekce 10C – be going to (predictions)
 5. týden: Lekce 10C – verb phrases
 6. týden: Opakování 9-10
 7. týden: Lekce 11A – adverbs
 8. týden: Lekce 11A – adverbs
 9. týden: Lekce 11B – verbs + to + infinitive
 10. týden: Lekce 11B – verbs + to + infinitive
 11. týden: Lekce 11C – articles
 12. týden: Opakování 10B-11C
 13. týden: Test
 14. týden: Opakování 1A-11C. Zkouška.
Učební pomůcky a literatura: New New English File – Elementary, 3rd edition
Termín konání: ZS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Úterý: 10:40-12:10, H
Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)
Poznámka:
 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce