Zkouška z češtiny pro cizince A2, leden 2023

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: 02.01.2023 - 31.01.2023 Cena: 2 800,00 Kč

Charakteristika

Zkouška je určena všem cizincům starším 18 let. 

Slouží pro ověření stupně komunikačních kompetencí v češtině podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Zkouška se skládá z těchto částí:

1. písemná část: Čtení s porozuměním, Poslech s porozuměním, Gramaticko-lexikální část, Psaní (cca 2 hodiny) 

2. ústní část: Mluvení (10 - 15 min) 

O přesném termínu a místě konání zkoušky budete do 7.1.2023 informováni na e-mailovou adresu, kterou vyplníte do přihlášky.

Prosím, zkontrolujte správnost vyplněných osobních údajů, a to včetně pravopisu a psaní velkých písmen. V této podobě budou uvedeny na osvědčení.

Poplatek za konání zkoušky je nutné uhradit nejpozději do 3 dnů po odeslání přihlášky ke zkoušce. Pokud nezaplatíte v uvedené lhůtě, bude Vaše přihláška automaticky stornována.

K registraci v den zkoušky je třeba přinést doklad o zaplacení poplatku za zkoušku.

Ke zkoušce se dostavte nejméně 30 minut před zahájením. Registrace končí 10 minut před začátkem první části zkoušky.Během registrace před zkouškou bude ověřena totožnost kandidáta dle platného mezinárodně uznávaného cestovního dokladu (cestovního pasu) nebo dokladu o trvalém pobytu v ČR (průkaz o povolení k trvalému pobytu).

Pro hodnocení „uspěl(a)“ je nutné dosáhnout celkem nejméně 60 %, a to i v jednotlivých částech.

O výsledku zkoušky budete informováni do 3 dnů od data konání. Osvědčení bude vydáno do 30 dnů od zkoušky.

Kandidáti, kteří u zkoušky neuspějí, se mohou ke zkoušce přihlásit na další vypsaný termín. Zkouška se musí opakovat jako celek, tedy všechny její subtesty. Kandidát, který zkoušku opakuje, se musí znovu řádně přihlásit a opět uhradit poplatek za zkoušku.

O uznávání a dokládání jazykové úrovně  se můžete více dočíst v zákoně.

Přesná úroveň znalosti češtiny není určena (Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících), obvykle o ní rozhoduje zaměstnavatel (tj. ředitel školy). Pokud ale chcete žádat o uznání odborné kvalifikace podle Zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států, předpokládá se znalost češtiny minimálně na úrovni B2. 

Další vstupní podmínky

Věk nad 18 let

Další informace

  • Garant: Mgr. Jana Závacká
  • Místo konání: Liberec