Anglický jazyk A2/12, 1-3

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: LS 2022/2023 | Úterý: 10:40-12:10, H46 Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)

Charakteristika

Cílem kurzu je rozvíjet schopnosti komunikovat a předávat informace jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech jazykových dovedností (porozumění, mluvení, čtení a psaní) na úrovni A2. Témata výuky odpovídají potřebám studentů při základní komunikace v cizím jazyce. Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností tak, aby se postupně budovalo sebevědomí a samostatnost při učení se jazyku. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v běžných situacích, tak aby studenti byli schopni aktivně použít procvičované jazykové prostředky od prvního kontaktu s angličtinou.

Učební pomůcky a literatura

New New English File – Elementary, 3rd edition, English File Pre-Intermediate, 3rd edition.

Další informace

 • Garant: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
 • Lektor: Mgr. Jana Kopecká
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 28
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Budova H

Struktura

2. semestr:

 1. týden: Lekce 2A – holidays, past simple regular and irregular verbs
 2. týden: Lekce 2B – famous photos, past continuous
 3. týden Lekce 2A– 2B – past simple or past continuous?
 4. týden: Lekce 2C – telling a story, time sequences and connectors
 5. týden: Opakování 2A-2C
 6. týden: Lekce 3A – plans and dreams, be going to
 7. týden: Lekce 3A – plans and dreams, be going to
 8. týden: Lekce 3B – future arrangements, present continuous
 9. týden: Lekce 3B – future arrangements, present continuous
 10. týden: Lekce 3C – word games, relative clauses
 11. týden: Practical English – restaurant problems
 12. týden: Opakování 3A-3C
 13. týden: Test
 14. týden: Opakování, Speaking activities