Anglický jazyk A2-B1/9, 1

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: LS 2022/2023 | Čtvrtek: 10:40-12:10, C222 Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)

Charakteristika

Cílem kurzu je vybudovat základy schopnosti komunikovat a předávat informace jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech jazykových dovedností (porozumění, mluvení, čtení a psaní) na úrovni A2-B1. Témata výuky odpovídají potřebám studentů při základní komunikace v cizím jazyce. Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností tak, aby se postupně budovalo sebevědomí a samostatnost při učení se jazyku.  Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v běžných situacích, tak aby studenti byli schopni aktivně použít procvičované jazykové prostředky. V průběhu semestru budou pravidelně zařazovány aktivity ve formátu úrovňového testu A2-B1.

Učební pomůcky a literatura

OXENDEN C., LATHAM-KOENING CH. New English File – Elementary. OUP 2015. OXENDEN C., LATHAM-KOENING CH. New English File – Pre-intermediate, OUP.

Další informace

 • Garant: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
 • Lektor: Mgr. Věra Bitljanová, M.Ed.
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 28
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Budova C

Struktura

2. semestr:

 1. týden: Úvod. Opakování 1A-1C
 2. týden: 1D The Devil’s Dictionary Práce s textem. Gr. – vztažné věty
 3. týden: 1D Slovní zásoba – parafrázování, poslech – What’s the word? Práce s jednojazyčným slovníkem
 4. týden: Praktický jazyk 1 – At the airport, psaní emailu o sobě
 5. týden: 1 opakování, Test 1
 6. týden: 2A Right place, wrong time. Sl. zásoba – dovolená, práce s textem
 7. týden: 2A gr. – min. čas prostý – pravidel. a nepravidelná slovesa, výslovnost, poslech, konverzace - dovolená
 8. týden: 2B A moment in time. Gr. – minulý čas průběhový, práce s textem
 9. týden: 2B sl. zásoba – užirtí předložek at, in, výslovnost, konverzace - fotografie
 10. týden: 2C Fifty years of pop. Sl. zásoba – tázací slova a pop
 11. týden: 2C gr.-pomocná slovesa v otázce, práce s textem, konverzce – Music quiz
 12. týden: 2D One October evening. Práce s textem, gr. – so,
 13. týden: 2D sl.zásoba slovesné fráze, konv. – vyprávění příběhu, poslech – spojování slov
 14. týden: 2 Praktický jazyk – At a hotel. Hodnocení kurzu.