Digitální malba a počítačová grafika ZS

Sylabus
Kód: CDV_052
Název: Digitální malba a počítačová grafika ZS
Fakulta / ústav: Centrum dalšího vzdělávání
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Lektor: Ing. Dana Slánská, Ph.D.
Garant: Ing. Petr Weinlich, Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Výuka proběhne v počítačové učebně s operačním systémem Windows 10. K realizaci domácích projektů budete potřebovat buď osobní PC, notebook, případně tablet PC. V kurzu Digitální malba postačí k základní práci počítačová myš, výhodou je grafický tablet. (Na vhodném řešení pro konkrétního účastníka se domluvíme na začátku výuky).

Cílem kurzu je seznámení se s nezbytnou technickou stránkou jednotlivých oblastí, především ale budeme hledat cesty k inspiraci a otevření kreativního potenciálu účastníků při práci na počítači.

Struktura:
 1. semestr

Digitální malba

 • Úvodní seznámení, ověření znalostí a potřeb studentů
 • Digitální umění, pojem nová média, doplnění o ukázky tvorby inspirativních výtvarníků
 • Digitální malba, výběr vhodných volně dostupných programů, ukázky možností, technické vybavení
 • Kde hledat inspiraci na webových stránkách
 • Malujeme s vnoučaty, digitální malování pro děti, jednoduché programy specializované pro potřeby dětí (již od 3 let)
 • Seznámení s prostředím vybraného jednoduchého specializovaného programu pro digitální malbu
 • Možnosti digitálních štětců (digitální olejová malba, akvarel, aj.), ukázky nastavení vlastností, programy pro digitální malbu dostupné online
 • Práce s barvami, vhodné kombinace barev, inspirace barevnými paletami známých umělců, výběr a uplatnění barev ve vybraném programu, psychologie a práce s barvami a strukturami
 • Uplatnění teoretických poznatků ve vlastní tvorbě (kresba nebo malba barevných linií, struktur)
 • Digitální skica, skicování podle vložené digitální fotografie/malby, nanášení barev volně nebo podle vloženého podkladu, inspirace a návody na webových stránkách
 • Seznámení s náročnějším programem pro digitální malbu, výhody práce s více vrstvami pro digitální malbu, vytvoření experimentálního digitálního štětce

Samostatné projekty:

 • Volná malba nebo kresba (práce s barvami inspirovaná oblíbeným ročním obdobím)
 • Malba inspirovaná moderním uměním (abstrakce, impresionismus, apod.)
 • Skica krajiny podle předlohy doplněná malbou
 • Volná tvorba s využitím vlastního digitálního štětce

Společný třídní projekt

 • Kolektivně vytvořený digitální obraz/obrazy
Termín konání: ZS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Cena: 1 300,00 Kč (Zvýšená sazba 2 200,00 Kč) (Snížená sazba 850,00 Kč)
Poznámka:

Vícesemestrový kurz.

 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce
Portál celoživotního vzdělávání TUL info@tul.cz