Německý jazyk B1/4-7 1. sk.

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: LS 2022/2023 | Pondělí: 12:30-14:00, H42 Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)

Charakteristika

V předchozích letech skupina probrala učivo z učebnice Němčina pro jazykové školy 2. až do 3. lekce. Výuka v tomto roce bude navazovat. Po zopakování loňského učiva se bude pokračovat 4. lekcí.

Každá lekce se skládá z úvodní konverzace, opakování probrané gramatiky, procvičování, vysvětlení nové gramatiky, nácviku správné výslovnosti, trénování slovní zásoby, četby, poslechu, sledování videí, …

V tomto akademickém roce půjde především o zafixování nepravidelných sloves v minulých časech prostřednictvím konverzačních cvičení, četby, překladů, videí.

Učební pomůcky a literatura

Němčina pro jazykové školy NOVĚ 2 (nakladatelství Fraus).

Další informace

 • Garant: PaeDr. Irena Vlčková, Ph.D.
 • Lektor: Mgr. Jitka Pacltová
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 14
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Budova H

Struktura

2. semestr:

 1. týden: Opakování předchozí gramatiky. Příprava slovní zásoby 6. lekce (
 2. týden: 6. lekce – konverzační okruh – „Verkehrsunfall“
 3. týden: 6. lekce – 4. skupina silných sloves v préteritu a perfektu
 4. týden: 6. lekce – 4. skupina silných sloves v préteritu a perfektu
 5. týden: 6. lekce – poslechová cvičení, procvičování výslovnosti, gramatiky a slovní zásoby. Příprava sl. zásoby 7. lekce
 6. týden: 7. lekce – konverzace k tématu „Lebenslauf“
 7. týden: 7. lekce – 5. skupina silných sloves v préteritu a perfektu
 8. týden: 7. lekce – 5. skupina silných sloves v préteritu a perfektu
 9. týden: 7. lekce – nepravidelná slovesa v préteritu a perfektu
 10. týden: 7. lekce – konverzační okruh „Meine Erfahrungen als Au-pai“
 11. týden: 7. lekce – poslechová cvičení, procvičování výslovnosti, gramatiky a slovní zásoby. Opakování, příprava na test.
 12. týden: 7. lekce – Souhrnné opakování probrané látky – test – zkouška
 13. týden: rezerva
 14. týden: Jazyková exkurze