Dějiny dopravy v českých zemích

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: LS 2022/2023 | Středa: 10:40-12:10, H42 Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)

Charakteristika

Cíl výuky:

Kurz „Dějiny dopravy v českých zemích/Československu“ se bude zabývat vývojem silniční, vodní, železniční dopravy a letecké dopravy od 18. století do současnosti, rozvojem komunikací a spojovacích prostředků (telegraf, telefon, dálnopis). Důraz bude kladen také na socioekonomické změny vzniklé v důsledku rozvoje veřejné dopravy a na civilizační důsledky zavádění moderní strojové infrastruktury. Přednášky si všímají také politických a státoprávních změn, které výrazně ovlivnily provoz a výstavbu železniční a silniční sítě.

Metody výuky:

Kurz bude vyučován formou přednášek s prezentacemi. Posluchači budou mít možnost během přednášky vznášet dotazy a připomínky.

Učební pomůcky a literatura

Doporučená literatura: Beneš K.: Železnice na Podkarpatské Rusi, Praha 1995; Čtvrtník P., Galuška J., Hánl J., Tošnerová P, Šamonil V.: Dějiny pošty v českých zemích, Praha 2000; Dudáček L.: Dopravní letiště Prahy 1918 - 1946, Praha 1998; Geschichte der Eisenbahnen der Österreichisch Ungarischen Monarchie I. - VI., Teschen 1898; Hlavačka M.: Cestování v éře dostavníku. Všední den na středoevropských cestách, Praha 1996; Hlavačka M.: Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce, Praha 1991; Hoffman P.: Dějiny státní autobusové dopravy v českých zemích a na Slovensku. I. Poštovní autobusy 1908-1914, Litoměřice 2010; II. Poštovní autobusy 1919-1932, Praha 2013; Hons J. a kolektiv.: Čtení o severní dráze císaře Ferdinanda, Praha 1991; Hons J.: Dějiny dopravy na území ČSSR, Bratislava 1975; Hons J.: Štastnou cestu. Vyprávění o pražských nádražích, Praha 1961; Hubert M.: Dějiny plavby v Čechách I. – II., Děčín 1996-1997; Jakubec I.: Železnice a labská plavba ve střední Evropě 1918-1938, Praha 1997; Krejčiřík M.: Po stopách našich železnic, Praha 1991; Kubáček J. a kol.: Dejiny železníc na území Slovenska. 3. vyd., Bratislava 2013; Lapáček P., Ovsenák P., Bosáček J.: Zmizelé koleje, zmizelá nádraží I. Od prvních železnic přes lokálky je koridorům, Brno 2019; II. Zavřené a otevřené hranice, Brno 2021 Pavlíček S.: Naše lokálky, Praha 2003 Schreier P.: Zrození železnic v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2004 Štěpán M.: Přehledné dějiny československých železnic, Praha 1958; Záběhlický V.: Dějiny pošty, telegrafu a telefonu, Praha 1927; Zeithammer K. a kol.: 150 let pražsko - drážďanské dráhy, Praha 2001;

Další informace

 • Garant: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
 • Lektor: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 14
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Témata:

 1. týden: Počátky veřejné dopravy v českých zemích. Státní poštovní doprava a soukromá „hromadná“ doprava. Budování silniční sítě. Lodní plavba a voroplavba: Vltava, Labe, Morava. První koněspřežné železnice
 2. týden: Počátky paroplavby v Čechách. Výstavba prvních parostrojních železnic v habsburské monarchii: Severní dráha císaře Ferdinanda a Jižní dráha – spojení Haliče s Terstem. Olomoucko-pražská dráha a Pražsko-drážďanská dráha. První období státních drah.
 3. týden: Vytváření základní železniční sítě v českých zemích a na Slovensku ve druhé polovině 19. stol. Období soukromých drah. Postátnění železnic v Rakousku-Uhersku. Řízení provozu. Trakční vozidla (lokomotivy), vozový park.
 4. týden: Budování místních drah a dotváření železniční sítě v českých zemích a na Slovensku. Počátky automobilové dopravy. Počátky autobusové dopravy jako doplňku železniční sítě. Rozvoj hromadné městské dopravy. První pokusy s elektrickou trakcí. Doprava během první světové války.
 5. týden: Vznik Československé republiky a problémy v oblasti dopravy. Vznik podniku Československých státních drah (ČSD), změna hlavních přepravních tahů ze směru sever-jih na směr západ -východ, výstavba železničních novostaveb pro spojení se Slovenskem a Podkarpatskou Rusí, peážní dohody.
 6. týden: Zapojení Československa do sítě mezinárodních dálkových spojů. Lesní dráhy na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Postátňování zbytku soukromých drah.
 7. týden: Vývoj vozového parku. Elektrizace a motorizace železnic. Rozvoj veřejné autobusové dopravy. Vznik veřejné letecké dopravy. Říční doprava na Vltavě, Labi a Dunaji. Plány na využití řeky Moravy.
 8. týden: Mnichovská dohoda, anexe Těšínska a Vídeňská arbitráž a jejich dopad na dopravní systém. Zpřetrhání železniční sítě novými hranicemi, peážní dohody, plány výstavby nových tratí a jejich realizace.
 9. týden: Začlenění železnic na odtrženém území do sítě říšských drah (DRB), polských státních drah (PKP) a Maďarských státních královských drah (MÁV). Rozvoj náhradních autobusových spojů.
 10. týden: Doprava za druhé světové války. Vznik Českomoravských drah (ČMD-BMB) a Slovenských železnic (SŽ), začlenění ČMD do systému říšských drah. Železniční novostavby na Slovensku. Využití železnic pro válečné cíle Německa. Autobusová doprava za druhé světové války.
 11. týden: Doprava v letech 1945-1989. Druhé období ČSD. Rekonstrukce železniční sítě po roce 1945. Redukce a následné rušení místní přeshraniční dopravy. Změny v organizaci dopravy po roce 1948. Zestátnění silniční nákladní a osobní dopravy. Plány a realizace elektrizace železnic, motorizace železnic.
 12. týden: Rozvoj silniční dopravy. Zájezdová doprava. Rozvoj osobní automobilové dopravy v sedmdesátých letech. Počátek výstavby dálnic. Rušení železničních tratí. Rozvoj letecké dopravy.
 13. týden: Doprava po roce 1989: útlum železniční dopravy, změny v organizaci. Rozdělení ČSFR, vznik českých drah (ČD) a Železnic Slovenské republiky (ŽSR), rušení železničních tratí, výstavba rychlostních železnic. Výstavba dálniční sítě. Perspektivy železniční dopravy.
 14. týden: Test