Habsburkové LS

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: LS 2022/2023 | Úterý: 12:30-14:00, P300 Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)

Charakteristika

Kurz je zaměřen na postižení klíčových událostí v dějinách habsburského rodu, jak v rámci evropských, tak českých dějin. Zaměřuje se především na genealogii a osobnostní charakteristiky vybraných členů rodu, jejich osudy začleňuje do  širšího historického kontextu. Pozornost je věnována kontextu s historií všedního dne i méně známým členům dynastie či odrazu habsburského vlivu na  Liberecku.

Vedle sekundárních zdrojů vychází část přednášek i z analýzy primárních pramenů. Pro  posluchače je připraven učební text shrnující klíčové údaje jednotlivých tematických oddílů.

Součástí výuky je v letním semestru exkurze Pražské paláce a Habsburkové, spojená s prohlídkou objektů Pražského hradu, Malé Strany (v kontextu obsahu kurzu) a Valdštejnského paláce.

Učební pomůcky a literatura

Doporučená literatura: BALDWIN, L. Nesmrtelné lásky. Praha: Knižní klub, 1995. BANKL, H. Nemoci Habsburků. Z chorobopisů velké panovnické dynastie. Praha: Brána, 2000. ČECHURA, J., HLAVAČKA, M., MAUR, E. Ženy a milenky českých králů. Praha: Akropolis, 1994. 207 s. ČECHURA, J., HLAVAČKA, M., MIKULEC, J. Děti a levobočci českých králů. Praha: Akropolis, 1995. 207 s. ČECHURA, J., HLAVAČKA, M., MIKULEC, J. Muži a milenci českých královen. Praha: Akropolis, 1994. 215 s. ČORNEJOVÁ, I., RAK, J., VLNAS, V. Ve stínu tvých křídel. Habsburkové v českých dějinách. Praha: Grafoprint-Neubert, 1995. 289 s. DEMMERLE, E. Habsburkové – Dějiny jedné dynastie. Praha: Slovart, 2012. GALANDAUER, J.; HONZÍK, M. Osud trůnu habsburského. Praha: Panorama, 1986. GRÖSSINGOVÁ, S.-M. Stíny nad trůnem habsburským. Tragické osudy v rakouském panovnickém domě. Praha: Knižní klub, 1993. KINDERMANN, D. Habsburkové bez říše: historie rodiny od roku 1918. Praha: Ikar, 2013. 300 s. KRAMAR, K., STUIBER, P. Finanční starosti domu Habsburků: dynastické dluhy, bankroty a daňové triky. Praha: Brána, 2002. 157 s. KRIEGER, K. F. Habsburkové ve středověku. Od Rudolfa I. (1218-1291) do Fridricha III. (1415-1493). Praha: Argo, 2003. 254 s. HAMANNOVÁ, B. Habsburkové: životopisná encyklopedie. Praha: Brána, 1996. HELLER, L.; VOCELKA, K. Soukromý svět Habsburků. Praha: Plejáda, 2011. PERNES, J. Habsburkové bez trůnu. Praha: Iris, 1995. PERNES, J. Pod habsburským orlem: České země a Rakousko-Uhersko na přelomu 19. a 20. století. Praha: Brána, 2001. 205 s. PERNES, J. Poslední Habsburkové. Karel, Zita, Otto a snahy o záchranu císařského trůnu. Brno: Knižní klub, 1999. PRASCHL-BICHLEROVÁ, G. Lásky a sňatky Habsburků. Praha: Brána, 1997. RAPP, F. Svatá říše římská národa německého. Od Oty Velikého po Karla V. Praha; Litomyšl: Paseka, 2007. 316 s. SKED, A. Úpadek a pád habsburské říše. Praha: Panevropa, 1995. UNTERREINER, K. Habsburkové – Mýty a pravda. Praha: Víkend, 2011. WEISSENSTEINER, F. Dcery Habsburků na cizích trůnech. Praha: Ikar, 2001. WEISSENSTEINER, F. Dcery Marie Terezie. Praha: Ikar, 1995. WEISSENSTEINER, F. Ženy na habsburském trůnu. Rakouské císařovny 1804-1918. Praha: Ikar, 2000.

Další informace

 • Garant: doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D.
 • Lektor: PaedDr. Jaroslava Šiftová
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 14
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Budova P

Struktura

2. semestr:

 1. týden: Habsburské ženy na evropských dvorech v 17. století
 2. týden: Habsburkové a turecká expanze do střední Evropy
 3. týden: Pražské paláce a Habsburkové – tematická exkurze
 4. týden: Válka o dědictví španělské. Josef I., Karel VI.
 5. týden: Doba Marie Terezie. Habsbursko-lotrinská dynastie
 6. týden: Potomci Marie Terezie a Štěpána Lotrinského
 7. týden: Úloha Habsburků v evropské a koloniální politice v 18. století
 8. týden: Osudy členů habsburského rodu v době francouzské revoluce napoleonských válek.
 9. týden: Rakouské císařství
 10. týden: Habsburkové a italské državy. Mexické císařství
 11. týden: Čeští králové habsbursko-lotrinského rodu v 19. století a jejich potomci
 12. týden: Habsburkové ve 20. století
 13. týden: Zapomenutí habsburští hrdinové
 14. týden: Habsburkové a Liberec
 1.