Sociální komunikace (vybrané kapitoly)

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: LS 2022/2023 | Čtvrtek: 14:20-15:50, H46 Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)

Charakteristika

Cíl výuky:

Cílem kurzu je pomoci pochopit problematiku lidské komunikace, která je základem pro lepší mezilidské vztahy.

Metody výuky:

Výklad, diskuse, praktická činnost

Učební pomůcky a literatura

Doporučená literatura: BAUER, J. Proč cítím to, co ty: intuitivní komunikace a tajemství zrcadlových neuronů. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5737-7. VÝROST, J.; SLAMĚNÍK, I. Sociální psychologie. 2. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1428-8. GÁLIK S. Psychologie přesvědčování. Praha: Grada, 2012, ISBN 978-80-247-4247-2 HARRIS, T. A. Já jsem OK, ty jsi OK. Praha: Pragma, 1997, 311 s. ISBN 80-7205-508-9.

Další informace

 • Garant: PhDr. Stanislava Exnerová
 • Lektor: PhDr. Stanislava Exnerová
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 14
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Témata:

 1. týden: Úvod do problematiky lidské komunikace. Co si sdělujeme?
 2. týden: Zdravá komunikace.
 3. týden: Co nám prospívá a jaké komunikaci se raději vyhýbat.
 4. týden: Emoční inteligence jako předpoklad zdravé komunikace.
 5. týden: Empatie.
 6. týden: Komunikační bariéry.
 7. týden: Transakční analýza pro život.
 8. týden: Naslouchání jako dovednost.
 9. týden: Mlčení a všímavost.
 10. týden: Dialog a jeho předpoklady. Pomáháme rozhovorem.
 11. týden: Drby a žvanění.
 12. týden: Konfliktní situace a jejich zvládání.
 13. týden: Manipulace a kontramanipulace
 14. týden: Asertivní dovednosti pro život.