Malba pro pokročilé

Sylabus

Kapacita tohoto kurzu je v současné chvíli naplněna. Nicméně, stále se můžete přihlásit jako náhradník.

Registrace skončila

Probíhá: LS 2022/2023 | Středa: 16:10-17:40, ATE2 Cena: 1 200,00 Kč (Zvýšená sazba 2 100,00 Kč) (Snížená sazba 750,00 Kč)

Charakteristika

Cíl výuky:

Cílem kurzu je seznámit posluchače s malířskými technikami (akvarel, tempera, akryl, olejomalba, pastel, malba na podmalbu, kombinované techniky) a cvičit kompoziční principy. Začátečníci se soustředí na využití výtvarných vyjadřovacích prostředků malby a základních malířských postupů. Pokročilí se učí reagovat na tematická zadání, vytváří cyklus maleb a obrazy náročnější na propracování motivu. Část malířských úkolů vychází a navazuje na malířské osobnosti. Jiné inspirační zdroje si hledají účastníci sami (foto, net, …) Pracuje se s transparencí i kryvostí barev, modelací objemu, barevnými kontrasty, mícháním barev. V závěru kurzu proběhne i malba v plenéru.

Vzhledem k časové náročnosti některých úkolů bude zadáno maximálně 6-8 úkolů na semestr.

Metody výuky:

Předmět je vyučován formou praktické tvorby v seminářích, některé přípravné práce, skici budou formou domácí přípravy.

Učební pomůcky a literatura

Doporučená literatura: LOSOS, L. Techniky malby. Praha: Aventinum, 1992. ROESELOVÁ, V. Linie, barva, tvar ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 2004. ISBN 80-902267-5-2. HANUŠ, K. O barvě. Praha: SPN, 1969. BROŽKOVÁ, I. Dobrodružství barvy. Praha: SPN, 1983. Monografie malířů.

Další informace

 • Garant: MgA. Lucrezia Škaloudová Puchmajerová, Ph.D.
 • Lektor: MgA. Lucrezia Škaloudová Puchmajerová, Ph.D.
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 14
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Ateliér ATE2

Struktura

Náplň kurzu:

 • Malba zátiší, práce s krajinou a v krajině
 • Práce s barvou a výtvarnými výrazovými prostředky, barevné etudy
 • Perspektiva
 • Malířské techniky
 • Vlastní reakce na malíře 20. a 21. století, využití principů moderního umění

Předmět je zakončen sebereflexí a rozpravou nad vytvořenými pracemi, výběrem pro výstavu, adjustace a instalace výstavy.

Podmínky k udělení zápočtu: 75% účast, všechny zadané práce.