Dotazník + „Vliv silniční dopravy na volně žijící živočichy“

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: 12.12.2022 - 12.12.2022 Cena: Zdarma

Charakteristika

Další informace

  • Garant: doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.
  • Rozsah předmětu: 1 vyučovacích hodin
  • Počet lekcí: 1
  • Forma vzdělávání: Prezenční
  • Místo konání: Liberec, 12. prosince 2022, v 12,30 h – budova P (Komenského ul.), 1. patro, učebna P 204.