(Z) Anglický jazyk B1-B2, Havlíček, ST 10:40, začátek výuky 11. 1., učebna B 1 (od 1. 3. C 222)

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: 27.02.2023 - 26.05.2023 | Středa: 10:40-12:10, B 1 (*Od 1. 3. učebna C 222.) Cena: 2 500,00 Kč (Snížená sazba 1 500,00 Kč)

Charakteristika

Cílem kurzu je upevnit schopnost komunikovat a předávat informace jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech jazykových dovedností (porozumění, mluvení, čtení a psaní) na úrovni B1 (až B2) podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Témata výuky odpovídají potřebám studentů při základní komunikaci v anglickém jazyce.

Učební pomůcky a literatura

Informace ohledně učebních pomůcek a literatury poskytne lektor před nebo na první lekci.

Další informace

  • Garant: Bc. Bronislav Havlíček
  • Rozsah předmětu: 38 vyučovacích hodin
  • Počet lekcí: 19
  • Forma vzdělávání: Prezenční
  • Místo konání: Liberec, B 1 (od 11. 1. do 22. 2.) a později C 222 (od 1. 3.)

Struktura

Kurz je rozdělen na 19 lekcí po 90 minutách.

Poznámka

KURZ JE URČEN POUZE ZAMĚSTNANCŮM TUL.