Anglický jazyk B1-B2/7 + konverzace

Sylabus
Kód: CDV_009
Název: Anglický jazyk B1-B2/7 + konverzace
Fakulta / ústav: Centrum dalšího vzdělávání
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Mgr. Kamila Jech Koldinská
Garant: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Cílem kurzu je dále rozvíjet jazykové dovednosti a sebevědomí při komunikaci v angličtině na úrovni B1-B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Kurz je určen pro středně pokročilé – studenty znalé frází z oboru seznamování, rodina, práce, denní program, v kavárně, v obchodě, atp. a schopné orientovat se v okruzích gramatiky v rozsahu: přítomný čas prostý, průběhový, minulý čas prostý, průběhový, předpřítomný čas prostý, průběhový, předminulý čas, formy budoucího času. Kurz se zaměřuje na prohloubení a upevnění těchto témat a dále rozvíjí komunikativní dovednosti studentů.

Struktura:

1. semestr

 1. týden: Revision – Units 6A-6C – What do you remember? What can you do?
 2. týden: Lekce 7: A, third conditional
 3. týden: Lekce 7: A, reading + speaking (How lucky are you?)
 4. týden: Lekce 7: A, making adjectives and adverbs
 5. týden: Lekce 7: B, question tags, reading, listening
 6. týden: Lekce 7: B, indirect questions, listening
 7. týden: Lekce 7: B, compound nouns, compound noun race
 8. týden: Lekce 7: C, phrasal verbs, speaking – Your TV habits
 9. týden: Lekce 7: C, revision of sounds, linking, speaking – phrasal verbs
 10. týden: Lekce 7: Praktická angličtina – Apologizing, giving excuses
 11. týden: Lekce 7: Praktická angličtina – Social English
 12. týden: Lekce 7: Praktická angličtina – Writing – An article for a magazine
 13. týden: Opakování Lekce 7
 14. týden: Závěrečný test – zápočet

2. semestr

Rozhovory o každodenních tématech, informace o zkušenostech a událostech, popis snů, nadějí a cílů, zdůvodňování a vysvětlování plánů a názorů, vytváření předpokladů, formulování rad, porovnávání a popis.

Témata: biografie, generace, práce, společnost a kultura, volný čas a sport, regionální studia, historie, politika, město, doprava

 

Učební pomůcky a literatura: New English File – Intermediate (SB+Worbook)
Termín konání: ZS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Středa: 14:20-15:50, H47
Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)
Poznámka:
 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce
Portál celoživotního vzdělávání TUL info@tul.cz