Anglický jazyk A1/3-5

Syllabus
Code: CDV_001
Name: Anglický jazyk A1/3-5
Department: Centre of Continuing Education
Duration in hours: 28 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Lecture
Mode of completion: Final exam
Lecturer: Mgr. Kamila Jech Koldinská
Supervisor: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Annotation:

Cílem kurzu je vytvořit základy pro jazykovou kompetenci a sebevědomí při komunikaci v angličtině na úrovni začátečníků A1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz bude kladen na soustavné opakování, poslech a upevňování zvláště výslovnost+ dalších jazykových prostředků a dovedností a postupný vývoj všech aspektů jazyka vzhledem k potřebám studentů. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v základních situacích.

Structure:

1. semestr

 1. týden: Lekce 3 : A, jednotné a množné číslo podstatných jmen
 2. týden: Lekce 3: A, slovní zásoba – malé předměty
 3. týden: Lekce 3: A, obsah tašky, kapsy – procvičování slovní zásoby
 4. týden: Lekce 3: B, ukazovací zájmena
 5. týden: Lekce 3: B, slovní zásoba - suvenýry
 6. týden: Lekce 3: B, poslech + typické suvenýry
 7. týden: Lekce 3: Opakování 3A-3B – Praktická angličtina
 8. týden: Lekce 3: Opakování 3A-3B – Praktická angličtina
 9. týden: Lekce 4: A, přivlastňovací přídavná jména
 10. týden: Lekce 4: A, slovní zásoba – Lidé a rodina
 11. týden: Lekce 4: B, přídavná jména
 12. týden: Lekce 4: B, barvy a běžná přídavná jména
 13. týden: Lekce 4: B, Opakování Lekce 4
 14. týden: Opakování Lekce 3-4, závěrečný test – zápočet

2. semestr

 1. týden: Lekce 5: A, přítomný čas prostý – kladný tvar
 2. týden: Lekce 5: A, přítomný čas prostý – zápor
 3. týden: Lekce 5: A, jídlo – nová slovní zásoba
 4. týden: Lekce 5: A, pití – nová slovní zásoba
 5. týden: Lekce 5: A, typická jídla u nás a ve Velké Británii
 6. týden: Lekce 5: B, přítomný čas prostý – otázka
 7. týden: Lekce 5: B, slovesné fráze
 8. týden: Lekce 5: B, poslechové aktivity
 9. týden: Lekce 5: B, dotazník – otázky a odpovědi v přítomném čase prostém
 10. týden: Lekce 5: Praktická angličtina – vyjádření času
 11. týden: Lekce 5: Praktická angličtina – pocity
 12. týden: Lekce 5: Praktická angličtina – video + místa pro zábavu
 13. týden: Opakování Lekce 5
 14. týden: Souhrnné opakování Lekce 3-5, závěrečný test – zápočet.
Teaching aids: New English File – Beginner (Student´s Book+Worbook)
Date: ZS 2021/2022
Venue: Liberec
Timetable:
 • Tuesday: 14:20-15:50, H53
Price: 1 800,00 CZK (Increased price 2 700,00 CZK) (Reduced price 1 100,00 CZK)
Note:
 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce
Portal of Lifelong learning at TUL TUL info@tul.cz