Německý jazyk B2/konverzace s rodilou mluvčí

Syllabus
Code: CDV_020
Name: Německý jazyk B2/konverzace s rodilou mluvčí
Department: Centre of Continuing Education
Duration in hours: 28 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Lecture
Mode of completion: Final exam
Lecturer: Mag. Sandra Braun
Supervisor: PaeDr. Irena Vlčková, Ph.D.
Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Annotation:

Cílem kurzu je zlepšit schopnost studentů komunikovat, rozumět rodilému mluvčímu a zbavit je strachu z mluvení. V kurzu se budeme zabývat tématy každodenního života, která budete mít možnost vnímat i z pohledu rodilé Rakušanky. Jazyková úroveň studentů by měla být alespoň B1/B2.

Možné gramatické a lexikální obsahy mohou být doplněny podle jazykové úrovně účastníků kurzu a budou vhodně doplňovat níže uvedená témata.

Structure:

1. semestr

 1. týden: sich vorstellen und kennenlernen – „Warum deutsch?“
 2. týden: Essen + Trinken + Kulinarik
 3. týden: Essen + Trinken + Kulinarik
 4. týden: Sport und Freizeit
 5. týden: DACH(L) - Landeskunde
 6. týden: SPRICHWÖRTER und Redewendungen in D, A und CH (=> Deutsche Sprachvarietäten)
 7. týden: Geschichte und Politik
 8. týden: Reisen, Urlaub, andere Länder
 9. týden: Reisen, Urlaub, andere Länder
 10. týden: Aktuelle ZEITUNGSARTIKEL vorstellen und besprechen
 11. týden: Bücher und Literatur / Film und Fernsehen (Kunst und Kultur)
 12. týden: Bräuche und Feste (Weihnachten)
 13. týden: Bräuche und Feste (Silvester und Neujahr)
 14. týden: Abschlussstunde inkl. Kurzpräsentation zu einem selbstgewählten Thema

2. semestr

(rozšíření a prohloubení témat 1. semestru + témata na přání studujících)

Porozumění hlavnímu obsahu komplexních textů o konkrétních a abstraktních tématech (novinové zprávy, televizní pořady, tematické texty), uspořádání odborné diskuse o své vlastní speciální oblasti, vysvětlení pohledu na aktuální otázky a uvádění výhod a nevýhod různých možností, vedení kontroverzní diskuse, přednášení a prezentování.

Date: ZS 2021/2022
Venue: Liberec
Price: 1 800,00 CZK (Increased price 2 700,00 CZK) (Reduced price 1 100,00 CZK)
Note:
 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce
Portal of Lifelong learning at TUL TUL info@tul.cz