Statistika nuda je...?

Syllabus
Code: CDV_039
Name: Statistika nuda je...?
Department: Centre of Continuing Education
Duration in hours: 28 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Lecture
Mode of completion: Colloquium
Mode of completion detail: Zápočet, účast v průběžné soutěži řešení problémů.
Lecturer: RNDr. Libor Bednařík
Supervisor: RNDr. Daniela Bittnerová, CSc.
Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Annotation:

Pro absolvování kurzu je postačující běžná znalost středoškolské matematiky. Výuka bude vedena ve stylu srozumitelném pro laickou veřejnost.

Kurz naučí posluchače, jak se orientovat ve statistikách (např. při sčítání lidu a dalších průzkumech), poskytne posluchačům základní orientaci v teorii pravděpodobnosti a statistickém zpracování dat. Posluchači se dozví, jak ověřovat platnost předpokladů v celé řadě oborů (např. zda určitý konkrétní lék má očekávanou účinnost, zda určitý projev nějakého druhu odpovídá očekávané představě a podobně).

Úvod do kombinatoriky, teorie pravděpodobnosti a popisné i matematické statistiky.

Každé téma bude uvedeno zjednodušenou teorií, po které bude následovat řešení typických úloh.

Structure:

Témata:

 1. týden: Popisná statistika 1
 2. týden: Popisná statistika 2
 3. týden: Kombinatorika
 4. týden: Pravděpodobnost 1
 5. týden: Pravděpodobnost 2
 6. týden: Rozdělení pravděpodobnosti 1
 7. týden: Rozdělení pravděpodobnosti 2
 8. týden: Centrální limitní věta
 9. týden: Interval spolehlivosti
 10. týden: Testování hypotéz 1
 11. týden: Testování hypotéz 2
 12. týden: Testování hypotéz 3
 13. týden: Korelační analýza
 14. týden: Lineární regrese
Date: ZS 2021/2022
Venue: Liberec
Price: 1 000,00 CZK (Increased price 1 900,00 CZK) (Reduced price 550,00 CZK)
Note:
 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce
Portal of Lifelong learning at TUL TUL info@tul.cz