Italský jazyk B1-B2/18-20

Syllabus

Registration ended

Probíhá: ZS 2022/2023 | Thursday: 14:20-15:50, H38 Price: 1 800,00 Kč (Increased price 2 700,00 Kč) (Reduced price 1 100,00 Kč)

Annotation

Kurz je zaměřen na rozvíjení aktivní slovní zásoby a rozvoj a upevnění gramatických znalostí.

Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností a postupný vývoj všech aspektů jazyka vzhledem k potřebám studentů. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v běžných situacích.

Teaching aids

Učebnice současné italštiny Manuale di Italiano contemporaneo 1. díl, materiály dodané lektorkou (zejména z Nuovo progetto italiano 1 a 2 označené +).

Další informace

 • Supervisor: doc. Mgr. Miroslav Valeš, Ph.D.
 • Lecturer: Mgr. Zdenka Hořeňovská
 • Duration in hours: 28 lesson hours
 • Number of lessons: 14
 • Form of study: Full-time
 • Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Venue: Liberec, Budova H

Structure

1. semestr:

 1. týden: L 18, La città. Imperfektum konjunktivu
 2. týden: L 18, Roma. La storia, i monumenti. Podmínkové souvětí
 3. týden: L 18, In giro per Roma. Absolutní superlativ
 4. týden: L 18, Monumenti storici di Praga. Slovesa volerci, metterci
 5. týden: L 18, Firenze e Milano. Stupňování - komparativ
 6. týden: L 18, Venezia, Bologna, Napoli. Slovesa farcela e  andarsene
 7. týden: L 18, Le indicazioni per andare. I segni stradali.
 8. týden: L 18, La mia città preferita.    
 9. týden: L 19, In un ristorante. Podmínková souvětí 2. a 3. typu
 10. týden: L 19, La cucina italiana. Přehled podmínkových souvětí
 11. týden: L 19, Menù tipico italiano. Procvičení podmínkových souvětí
 12. týden: L 19, A cena fuori. Al bar. I pranzi trasferibili.
 13. týden: L 19, Le ricette italiane. Vztažná zájmena chi, cui, il quale, colui , coloro
 14. týden: L 18 - 19 Test