Italský jazyk B1-B2/18-20

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: ZS 2022/2023 | Čtvrtek: 14:20-15:50, H38 Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)

Charakteristika

Kurz je zaměřen na rozvíjení aktivní slovní zásoby a rozvoj a upevnění gramatických znalostí.

Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností a postupný vývoj všech aspektů jazyka vzhledem k potřebám studentů. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v běžných situacích.

Učební pomůcky a literatura

Učebnice současné italštiny Manuale di Italiano contemporaneo 1. díl, materiály dodané lektorkou (zejména z Nuovo progetto italiano 1 a 2 označené +).

Další informace

 • Garant: doc. Mgr. Miroslav Valeš, Ph.D.
 • Lektor: Mgr. Zdenka Hořeňovská
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 14
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Budova H

Struktura

1. semestr:

 1. týden: L 18, La città. Imperfektum konjunktivu
 2. týden: L 18, Roma. La storia, i monumenti. Podmínkové souvětí
 3. týden: L 18, In giro per Roma. Absolutní superlativ
 4. týden: L 18, Monumenti storici di Praga. Slovesa volerci, metterci
 5. týden: L 18, Firenze e Milano. Stupňování - komparativ
 6. týden: L 18, Venezia, Bologna, Napoli. Slovesa farcela e  andarsene
 7. týden: L 18, Le indicazioni per andare. I segni stradali.
 8. týden: L 18, La mia città preferita.    
 9. týden: L 19, In un ristorante. Podmínková souvětí 2. a 3. typu
 10. týden: L 19, La cucina italiana. Přehled podmínkových souvětí
 11. týden: L 19, Menù tipico italiano. Procvičení podmínkových souvětí
 12. týden: L 19, A cena fuori. Al bar. I pranzi trasferibili.
 13. týden: L 19, Le ricette italiane. Vztažná zájmena chi, cui, il quale, colui , coloro
 14. týden: L 18 - 19 Test