Italský jazyk B2/1-6

Syllabus

Registration ended

Probíhá: LS 2022/2023 Price: 1 800,00 CZK (Increased price 2 700,00 CZK) (Reduced price 1 100,00 CZK)

Annotation

Kurz je zaměřen na rozvíjení aktivní slovní zásoby a rozvoj a upevnění gramatických znalostí. Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností a postupný vývoj všech aspektů jazyka vzhledem k potřebám studentů. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v běžných situacích.

Teaching aids

Nuovo progetto italiano 2.díl a materiály připravené lektorkou.

Další informace

 • Supervisor: doc. Mgr. Miroslav Valeš, Ph.D.
 • Lecturer: Mgr. Zdenka Hořeňovská
 • Duration in hours: 28 lesson hours
 • Number of lessons: 14
 • Form of study: Full-time
 • Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Venue: Liberec, Budova H

Structure

2. semestr:

 1. týden: L 4, Un po´di storia. Dall´antichità ai nostri giorni. I numeri romani
 2. týden: L 4, Chi fondò Roma ? Il passato remoto. Verbi regolari.
 3. týden: L 4, C´era una volta. La storia e una favola. Il passato remoto. Verbi irregolari
 4. týden: L 4, Brevissima storia d´ Italia. .Trapassato remoto. Avverbi di modo.
 5. týden: L 5, Stare bene. Gli italiani e lo sport. Il congiuntivo.
 6. týden: L 5, Sei troppo stressato ! Le cause .Congiuntivo presente e passato
 7. týden: L 5, Come mantenersi giovani. Dare dei consigli.Uso dei congiuntivi
 8. týden: L 5, Lo sport in italia. Il calcio. La concordanza dei tempi del congiuntivo
 9. týden: L 6, Andiamo all´opera ? Compri un biglietto. Imperativo diretto e indiretto
 10. týden: L 6, Due tenori. Fischiato , lascia il palco . Indefiniti - aggettivi e pronomi
 11. týden: L 6, Giri a destra! Indicazioni stradali. La forma negativa dell´imperativo
 12. týden: L 9, L´arte è di tutti . Furto agli Uffizi. La forma passiva
 13. týden: L 9, Michelangelo Buonarotti, Leonardo da Vinci. SI passivante.
 14. týden: Esame finale