Anglický jazyk B2–C2 konverzace, PO 12:30 H 34

Syllabus
Code: CDV_074
Name: Anglický jazyk B2–C2 konverzace, PO 12:30 H 34
Department: Centre of Continuing Education
Duration in hours: 24 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Tutorial
Mode of completion: Final exam
Lecturer: PhDr. Mgr. Iva Koutská, Ph.D
Supervisor: PhDr. Mgr. Iva Koutská, Ph.D
Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Annotation:

Cílem kurzu je dále rozvíjet jazykové dovednosti a sebevědomí při komunikaci v angličtině na úrovni B2–C2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností a další rozvoj všech aspektů jazyka vzhledem k potřebám studentů.

Structure:

Kurz je rozdělen na 12 vyučovacích lekcí po 90 minutách.

Date: 11.10.2021 - 14.01.2022
Venue: Liberec, Bude upřesněno před začátkem výuky.
Timetable:
  • Monday: 12:45-14:15, H 34
Price: 2 000,00 CZK
Portal of Lifelong learning at TUL TUL info@tul.cz