Anglický jazyk B2–C2 konverzace, PO 12:30 H 34

Sylabus
Kód: CDV_074
Název: Anglický jazyk B2–C2 konverzace, PO 12:30 H 34
Rozsah předmětu: 24 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: PhDr. Mgr. Iva Koutská, Ph.D
Garant: PhDr. Mgr. Iva Koutská, Ph.D
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Cílem kurzu je dále rozvíjet jazykové dovednosti a sebevědomí při komunikaci v angličtině na úrovni B2–C2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností a další rozvoj všech aspektů jazyka vzhledem k potřebám studentů.

Struktura:

Kurz je rozdělen na 12 vyučovacích lekcí po 90 minutách.

Termín konání: 11.10.2021 - 14.01.2022
Místo konání: Liberec, Bude upřesněno před začátkem výuky.
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Pondělí: 12:45-14:15, H 34
Cena: 2 000,00 Kč