Fotografie jako způsob sebevyjádření (Tvůrčí fotografie od základů po umělecký projev) ZS

Sylabus

Kapacita tohoto kurzu je v současné chvíli naplněna. Nicméně, stále se můžete přihlásit jako náhradník.

Registrace skončila

Probíhá: ZS 2022/2023 | Pondělí: 09:00-12:00, HP4 Cena: 1 300,00 Kč (Zvýšená sazba 2 200,00 Kč) (Snížená sazba 850,00 Kč)

Charakteristika

Během prvního semestru si posluchač osvojí základy ovládání fotoaparátu, kompozice a naučí se správně vnímat fotografický obraz. V druhém semestru si prohloubí znalosti v jednotlivých žánrech fotografie. Naučí se vnímat kontext a  historické souvislosti ve výtvarném umění a fotografie. Vytvoří svůj výtvarný soubor.

Další vstupní podmínky

Účastníci kurzu musí mít na každou hodinu svůj digitální fotoaparát, nabité baterie, USB kabel pro stažení fotografií, návod k fotoaparátu. Kurz je primárně určen absolventům kurzu digitální fotografie s MgA. Pikousem, který probíhal v uplynulém roce.

Další informace

 • Garant: Ing. Petr Weinlich, Ph.D.
 • Lektor: MgA. Šimon Pikous
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 14
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Budova H, učebna HP4.

Struktura

Témata 1. a 2. semestru:

 • Základy fotografování s DSLR nebo jiným aparátem.

     Posluchači si zopakují základy práce s fotoaparátem, nastavení funkcí a procvičí si další odborné dovednosti.

 • Skladba fotografického obrazu

Účastníci si osvojí kompoziční principy. Pochopí základní skladbu fotografického obrazu. Jako dílčí úkol je přinést vlastní volný soubor minimálně 3 fotografií, které budou postaveny především na práci s barvou.

 • Dějiny fotografie

     Frekventanti se seznámí s vývojem fotografie s ohledem na důležité fotografické směry (piktorialismus, nová věcnost, avantgarda apod). Prohloubí si znalosti a budou se orientovat v tématu. Své znalosti mohou pak využívat při veškerém fotografickém dění.

 • Architektura

     Fotografování architektury je jednou ze základních fotografických disciplín, která má široké uplatnění jak v profesionální práci, tak v  amatérské tvorbě. Během přednášky bude účastníkům ukázáno a vysvětleno, jak správně fotografovat architekturu.

 • Krajinářská fotografie.

     Cílem přednášky a praktického workshopu je seznámit posluchače se všemi postupy a technikami, které lze uplatnit při tvorbě krajinářské fotografie.

 • Postupy a techniky analogové černobílé fotografie

     Během přednášky se proberou základní pojmy zpracování negativního a pozitivního obrazu. Prakticky si studenti vyzkouší založení exponovaného materiálu do vývojnic. Sami si vyvolají fotografii v temné komoře.

 • Užitá fotografie

     Užitá fotografie není pouze fotografie produktu, fashion, ale i fotografická disciplína, ve které se vyplatí využít veškerých technických znalostí, kompozice atd. Výuka bude klást důraz na technické zvládnutí zadání, ale i na estetický přesah. Během přednášky se studující podívá na řešení reklamní fotografie mistry oboru. Frekventant si osvojí základy práce se světlem. Pozná rozdíl mezi prací se stálým denním světlem, umělými a zábleskovými zdroji. Přednáška bude doplněna praktickým workshopem fotografování jídla.

Dílčí úkol:

Reprodukce fotografie – student si vybere dle své úvahy libovolnou fotografii (nebo obraz) „mistra“ a bude se snažit ho „zkopírovat“, parodovat, inspirovat se jím – dle vlastní úvahy. Odevzdávají se 2 fotografie

 • Inscenovaná fotografie

     V přednášce Inscenovaná fotografie se student seznámí s předními autory inscenované fotografie a současných fototendencí.

 • Krajinářská fotografie, landart

     Cílem přednášky a praktického workshopu je seznámit posluchače se všemi postupy a technikami, které lze uplatnit při tvorbě krajinářské fotografie.

 • Tvorba výstavního souboru

     Motto: Je hodně dobrých fotografů, ale málo z nich umí vybrat své fotografie.

Tvorba výtvarného souboru není předmět sám o sobě, je vlastně součástí všech předmětů. Formou konzultací si frekventanti osvojí zásady jak vybrat fotky například na výstavu. Jak se píše anotace, případně texty k výstavnímu souboru.

 • Výstupem je 5 fotografií volného výběru, které bude možno vystavit nebo jinak presentovat v rámci propagace U3V