Dějiny umění 4, 5 ZS

Sylabus
Kód: CDV_051
Název: Dějiny umění 4, 5 ZS
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: PaedDr. Zdena Hrdinová
Garant: Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Úvod do evropských dějin umění.

Kurz je koncipován tak, aby poskytl posluchačům základní orientaci v počátcích umělecké tvorby člověka. Cílem je postihnout a zformulovat základní tendence vývoje evropské kultury.

 

Kurz je vhodný pro posluchače, kteří již absolvovali předcházející 4 semestry. Může se do něj ale přihlásit každý zájemce.

 

 

Struktura:

4. semestr

 

 1. týden: Baroko v Nizozemí
 2. týden: Baroko v Anglii
 3. týden: Baroko v Německu a Rakousku
 4. týden: Baroko v Čechách – historický úvod, úvod do architektury
 5. týden: Barokní architekti v Čechách
 6. týden: Barokní sochařství v Čechách
 7. týden: Barokní sochařství na Moravě
 8. týden: Barokní malířství v Čechách
 9. týden: Barokní malířství na Moravě
 10. týden: Závěrečná fáze baroka – ROKOKO, architektura
 11. týden: ROKOKO v sochařství
 12. týden: ROKOKO – v malířství
 13. týden: ROKOKO – v užitém umění
 14. týden: Závěrečný test – shrnutí látky
Termín konání: ZS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Úterý: 16:10-17:40, H47
Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)
Poznámka:

Vícesemestrový kurz.

 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce