Anglický jazyk B2, PO 16:10 H 47

Sylabus
Kód: CDV_067
Název: Anglický jazyk B2, PO 16:10 H 47
Rozsah předmětu: 24 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Ing. Blanka Pokorná
Garant: Ing. Blanka Pokorná
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Další vstupní podmínky: Požadovaná úroveň
Anotace:

Cílem kurzu je dále rozvíjet jazykové dovednosti účastníka kurzu na úrovni B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz bude kladen na rozšíření znalostí v okruzích gramatiky v rozsahu všech anglických časů, soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností a postupný vývoj všech aspektů jazyka vzhledem k potřebám studentů.

Struktura:

Kurz je rozdělen na 12 vyučovacích lekcí po 90 minutách.

Učební pomůcky a literatura: Studující obdrží nakopírované studijní materiály. O případném používání učebnice se domluvíte na první vyučovací hodině s lektorem.
Termín konání: 11.10.2021 - 14.01.2022
Místo konání: Liberec, H 47
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Pondělí: 16:10-17:40, H47
Cena: 2 000,00 Kč