Letní škola češtiny pro cizince

Letní školy češtiny pro cizince jsou skvělou příležitostí k posílení jazykových znalostí. Tento intenzivní kurz umožňuje studentům aktivně procvičovat český jazyk, zlepšit komunikační dovednosti a připravit se ke zkoušce z českého jazyka.

Letní škola českého jazyka 2024

Tento kurz je určen pro uchazeče, kteří plánují zahájit studium na Technické univerzitě v Liberci v září 2024, a připravuje studenty na jazykovou úroveň B1.

Pro přijetí na Letní školu 2024 uchazeči musí:

  • podat elektronickou přihlášku ve stanoveném termínu
  • předložit vízum dočasné ochrany
  • předložit motivační dopis v českém jazyce
  • podat přihlášku na některou z fakult TUL
  • úspěšně absolvovat přijímací pohovor, kde musí prokázat znalost češtiny na úrovni A2